Filip Chudý Samospráva

Zastupiteľstvo v Považskej začne zostra: Rozhodovať sa bude aj o plate primátora

Nové považskobystrické zastupiteľstvo čaká slávnostné ustanovujúce zasadnutie, na ktorom sa budú hneď preberať viaceré dôležité témy.

Ilustračný obrázok k článku Zastupiteľstvo v Považskej začne zostra: Rozhodovať sa bude aj o plate primátora
Zdroj: Dnes24.sk

Necelé dva týždne po komunálnych voľbách sa zvolalo slávnostné ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Považskej Bystrici, ktoré prebehne v piatok 23. novembra o 15:00 v zasadačke mestského zastupiteľstva.

Program má dve časti. Prvou je slávnostná časť, kde budú skladať primátor a poslanci sľub. Druhá časť je pracovná, kde sa bude rozhodovať o viacerých funkciách, pričom reč bude hneď aj o plate primátora.

Program slávnostnej časti zastupiteľstva

 • 1. Otvorenie
 • 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 • 3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy mesta Považská Bystrica – Mestského zastupiteľstva a primátora mesta Považská Bystrica
 • 4. Zloženie sľubu novozvoleného primátora mesta a poslancov mestského zastupiteľstva
 • 5. Príhovor primátora mesta – doc. PhDr. PaedDr. Karola Janasa, PhD.

Program pracovnej časti zastupiteľstva

 • 6. Schválenie programu ustanovujúceho mestského zastupiteľstva
 • 7. Voľba pracovného predsedníctva, mandátovej komisie, návrhovej komisie a volebnej komisie
 • 8. Správa mandátovej komisie o overení platnosti voľby primátora mesta a poslancov mestského zastupiteľstva v meste Považská Bystrica
 • 9. Návrh na poverenie poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia mestského zastupiteľstva
 • 10. Návrh na zriadenie Mestskej rady mesta Považská Bystrica a voľba jej členov
 • 11. Návrh na zriadenie komisií mestského zastupiteľstva a voľba ich predsedov a podpredsedov
 • 12. Návrh na zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu a voľba jej predsedu, členov a tajomníka
 • 13. Návrh na zriadenie výborov v mestských častiach mesta Považská Bystrica
 • 14. Návrh na poverenie poslancov mestského zastupiteľstva na výkon funkcie sobášiacich
 • 15. Návrh na určenie platu primátora mesta Považská Bystrica
 • 16. Návrh na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok  a schválenie spolufinancovania projektu „Wifi pre Teba v Považskej Bystrici” v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra
 • 17. a) Návrh na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a schválenie spolufinancovania projektu „Budovanie vodozádržných opatrení v meste Považská Bystrica, vnútrobloky, ulica Dukelská“, v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia
 • b) Návrh na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a schválenie spolufinancovania projektu „Budovanie vodozádržných opatrení v meste Považská Bystrica, Park mládeže“, v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia
 • 18. Interpelácie poslancov a diskusia občanov
 • 19. Záver

Dajte LIKE na našej FB stránke a máte vždy čerstvé info z Považskej Bystrice a okolia

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie