Najlepší na Považská24.sk

 1. Marek Marek (28.08s) 100%
 2. Katarína Kubišová (38.02s) 100%
 3. Filip Chudý (40.58s) 100%
 4. Jozef B (51.68s) 100%
 5. Michaela Petrova (79.68s) 80%
 6. Jozef B (97.02s) 80%

Najlepší hráči

 1. Marek Marek (28.08s) 100%
 2. Katarína Kubišová (38.02s) 100%
 3. Filip Chudý (40.58s) 100%
 4. Jozef B (51.68s) 100%
 5. Michaela Petrova (79.68s) 80%
 6. Jozef B (97.02s) 80%