Najlepší na Považská24.sk

 1. Katarína BUTKOVÁ (43.15s) 100%
 2. Radovan KADÁČIK (67.06s) 100%
 3. Renáta Košická (41.11s) 90%
 4. Filip Chudý (64.95s) 90%
 5. Marcela Sykorova (50.11s) 80%
 6. Daniel Monček (56.95s) 80%
 7. petrik tri (69.17s) 80%
 8. Ľudmila Holesova (115.76s) 80%
 9. Ivan Sikorai (50.26s) 70%
 10. Marek Marek (60.96s) 60%

Najlepší hráči

 1. Katarína BUTKOVÁ (43.15s) 100%
 2. Radovan KADÁČIK (67.06s) 100%
 3. Renáta Košická (41.11s) 90%
 4. Filip Chudý (64.95s) 90%
 5. Marcela Sykorova (50.11s) 80%
 6. Daniel Monček (56.95s) 80%
 7. petrik tri (69.17s) 80%
 8. Ľudmila Holesova (115.76s) 80%
 9. Ivan Sikorai (50.26s) 70%
 10. Marek Marek (60.96s) 60%