Najlepší na Považská24.sk

 1. Marcela Sykorova (34.52s) 100%
 2. Radovan KADÁČIK (43.08s) 100%
 3. Katarína BUTKOVÁ (43.15s) 100%
 4. A Š (43.56s) 100%
 5. Filip Chudý (45.28s) 100%
 6. Ľudmila Holesova (67.83s) 100%
 7. Renáta Košická (41.11s) 90%
 8. Marcela Sykorova (49.17s) 90%
 9. petrik tri (50.98s) 90%
 10. Filip Chudý (64.95s) 90%

Najlepší hráči

 1. Marcela Sykorova (34.52s) 100%
 2. Radovan KADÁČIK (43.08s) 100%
 3. Katarína BUTKOVÁ (43.15s) 100%
 4. A Š (43.56s) 100%
 5. Filip Chudý (45.28s) 100%
 6. Ľudmila Holesova (67.83s) 100%
 7. Renáta Košická (41.11s) 90%
 8. Marcela Sykorova (49.17s) 90%
 9. petrik tri (50.98s) 90%
 10. Filip Chudý (64.95s) 90%