Najlepší na Považská24.sk

 1. Filip Chudý (70.96s) 100%
 2. Marek Marek (46.35s) 80%
 3. Renáta Košická (61.53s) 80%
 4. Filip Chudý (35.23s) 60%
 5. Radovan KADÁČIK (94.23s) 60%
 6. Filip Chudý (17.07s) 30%
 7. Renáta Košická (65.32s) 30%
 8. Ľudmila Holesova (102.66s) 30%
 9. Filip Chudý (16.35s) 20%
 10. Anna Chudovská (82.93s) 20%

Najlepší hráči

 1. Filip Chudý (70.96s) 100%
 2. Marek Marek (46.35s) 80%
 3. Renáta Košická (61.53s) 80%
 4. Filip Chudý (35.23s) 60%
 5. Radovan KADÁČIK (94.23s) 60%
 6. Filip Chudý (17.07s) 30%
 7. Renáta Košická (65.32s) 30%
 8. Ľudmila Holesova (102.66s) 30%
 9. Filip Chudý (16.35s) 20%
 10. Anna Chudovská (82.93s) 20%