Najlepší na Považská24.sk

 1. Filip Chudý (70.96s) 100%
 2. Radovan KADÁČIK (94.23s) 60%
 3. Renáta Košická (65.32s) 30%
 4. Ľudmila Holesova (102.66s) 30%
 5. Anna Chudovská (82.93s) 20%
 6. Marek Marek (99.85s) 20%

Najlepší hráči

 1. Filip Chudý (70.96s) 100%
 2. Radovan KADÁČIK (94.23s) 60%
 3. Renáta Košická (65.32s) 30%
 4. Ľudmila Holesova (102.66s) 30%
 5. Anna Chudovská (82.93s) 20%
 6. Marek Marek (99.85s) 20%