Najlepší na Považská24.sk

  1. Barbara Dallosová (16.55s) 100%
  2. Filip Chudý (44.53s) 100%
  3. Jozef B (82.49s) 50%
  4. Radovan KADÁČIK (82.12s) 30%
  5. Anna Chudovská (65.33s) 20%

Najlepší hráči

  1. Barbara Dallosová (16.55s) 100%
  2. Filip Chudý (44.53s) 100%
  3. Jozef B (82.49s) 50%
  4. Radovan KADÁČIK (82.12s) 30%
  5. Anna Chudovská (65.33s) 20%