Najlepší na Považská24.sk

 1. Barbara Dallosová (16.55s) 100%
 2. Filip Chudý (33.15s) 100%
 3. Filip Chudý (31.28s) 50%
 4. Jozef B (82.49s) 50%
 5. Radovan KADÁČIK (82.12s) 30%
 6. Anna Chudovská (65.33s) 20%

Najlepší hráči

 1. Barbara Dallosová (16.55s) 100%
 2. Filip Chudý (33.15s) 100%
 3. Filip Chudý (31.28s) 50%
 4. Jozef B (82.49s) 50%
 5. Radovan KADÁČIK (82.12s) 30%
 6. Anna Chudovská (65.33s) 20%