VEĽKÝ PREHĽAD: Investície v Považskej Bystrici v roku 2018!

Mestskí poslanci v úvode tohto roka odklepli rozpočet Považskej Bystrice na rok 2018. Aké zaujímavé investičné akcie sa plánujú?

Filip Chudý
Ilustračný obrázok k článku VEĽKÝ PREHĽAD: Investície v Považskej Bystrici v roku 2018!
Zdroj: Dnes24.sk

Vo štvrtok 4. januára sa konalo zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Považskej Bystrici. Poslanecký zbor sa zaoberal len jedným bodom – Návrhom programového rozpočtu mesta Považská Bystrica na roky 2018 – 2020. Návrh bol schválený, za hlasovalo dvadsaťjeden poslancov, proti traja poslanci, jeden sa zdržal. Návrh rozpočtu ako celok (bežný rozpočet, kapitálový rozpočet, rozpočet finančných operácií) je zostavený ako vyrovnaný. Z návrhu programového rozpočtu mesta na roky 2018 – 2020 je záväzný rozpočet mesta na rok 2018. Mesto Považská Bystrica bude v tomto roku hospodáriť s rozpočtom v celkovej výške približne 30 miliónov eur. Uviedla to hovorkyňa mesta Iveta Kováčiková.

Kapitálové výdavky rozpočtu, teda investície mesta, sa pre rok 2018 skladajú z ôsmich programov, vypadli z neho sociálne služby a grantový program. Dokopy je na ne vyčlenených 2 691 505 eur.

Jednotlivé programy obsahujú v rozpočte nasledovné kapitálové výdavky:

 • Interné služby: 30 000 eur
 • Bezpečnosť: 0 eur
 • Služby občanom: 18 040 eur
 • Doprava: 614 500 eur
 • Kultúra a šport: 264 130 eur
 • Životné prostredie: 45 000 eur
 • Vzdelávanie: 220 000 eur
 • Rozvoj mesta a bývanie: 1 499 835 eur

Kapitálové výdavky mesta Považská Bystrica na rok 2018

Sumy z návrhu rozpočtu uvádzame v eurách.

 • 10 000 – činnosť a prevádzka mestského úradu: modernizácia informačného systému ISS a IT
 • 20 000 – nákup prevádzkových strojov (nemocnica s poliklinikou)
 • 18 040 – cintorínske a pohrebné služby: výkupy pozemkov (cintorín Jelšové 7 645, cintorín Vrtižer 1 120, pod šatne ihrisko Šebešťanová 824, pod MŠ Praznov 261, cintorín Považská Teplá 150)
 • 2 040 – projektová dokumentácia na rozšírenie cintorína Zemiansky Kvášov
 • 6 000 – rekonštrukcia zvonice cintorína Vrtižer
 • 389 500 – parkovacie miesta a chodníky
 • 15 000 – komunikácie starý cintorín
 • 30 000 – miestna komunikácia Hliníky
 • 10 000 – Praznov – cesta ku cintorínu
 • 115 000 – rekonštrukcia ciest po kanalizácii
 • 25 000 – MK Dolný Milochov – Slámková
 • 25 000 – schody ku ZŠ Rozkvet DSA
 • 5 000 – horská vpust Vrtižer
 • 5 000 – rekonštrukcia KD Podvažie
 • 8 000 – rekonštrukcia okien KD Horný Moštenec
 • 6 000 – rekonštrukcia strechy KD Podmanín
 • 13 000 – rekonštrukcia budovy KD Považská Teplá
 • 13 000 – rekonštrukcia strechy KD Šebešťanová
 • 13 000 – kanalizácia KD Zemiansky Kvášov
 • 70 500 – realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie v podprograme šport
 • 135 630 – kapitálový transfer MŠK – vlastné zdroje
 • 45 000 – zberné miesto Šebešťanová PD
 • 60 000 – rekonštrukcia telocvične ZŠ Slovenských partizánov (štátny rozpočet 45 000, vlastné zdroje 15 000)
 • 80 000 – ZŠ Stred – rekonštrukcia telocvične
 • 80 000 – rekonštrukcia ZŠ a školských zariadení
 • 3 000 – prípravná a projektová dokumentácia IS sad Pov. Podhradie
 • 537 263 – prestavba MŠ Železničná (štátny rozpočet 510 400, vlastné prostriedky 26 863)
 • 821 800 – zníženie en. náročnosti budovy MsÚ (štátny rozpočet 780 710, vlastné zdroje 41 090)
 • 137 772 – europrojekty ďalšie – vlastné zdroje spolufinancovanie 5 %

Dajte LIKE na našej FB stránke a máte vždy čerstvé info z Považskej Bystrice a okolia

Môže vás zaujímať:

Bývalá vojenská správa v Považskej: Čo v budove môže byť?

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk