Filip Chudý Samospráva Rôzne

ÚVO naparil Považskej Bystrici mastnú pokutu: Radnica plánuje takýto krok

Mesto Považská Bystrica malo podľa Úradu pre verejné obstarávanie pochybiť pri známych bytovkách. Vec sa posunula ďalej. Čítajte podrobnosti.

Ilustračný obrázok k článku ÚVO naparil Považskej Bystrici mastnú pokutu: Radnica plánuje takýto krok
Zdroj: Dnes24.sk

Ako sme vás už informovali, Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) zistil, že mesto Považská Bystrica malo postupovať v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní, hoci to má na vec iný názor. Ide o prípad bytoviek na Kukučínovej ulici vedľa futbalového štadióna. Celý prípad sa však medzitým posunul ďalej. ÚVO na svojej stránke zverejnil rozhodnutie o uložení pokuty pre mesto Považská Bystrica, ktoré môžete nájsť TU.

ÚVO v rozhodnutí píše, že mestu Považská Bystrica uložilo pokutu vo výške 129 441,18 eur. „Predmetné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 10. júna 2019,“ informovala hovorkyňa ÚVO Janka Zvončeková. Termín na zaplatenie bol 15 dní. „Mesto nemá v úmysle túto pokutu platiť,“ povedala jeho hovorkyňa Iveta Pagáč Kováčiková.

Radnica je totiž podľa jej slov presvedčená, že k žiadnemu pochybeniu a porušeniu zákona nedošlo. „Rovnaký názor zastáva aj externý právny zástupca z renomovanej advokátskej kancelárie, ktorý aktuálne pripravuje návrh na odklad vykonateľnosti, ako aj podanie žaloby voči rozhodnutiu. Mesto, ako aj právni zástupcovia sú presvedčení, že nemohlo dôjsť k porušeniu zákona o verejnom obstarávaní,“ doplnila.

ÚVO to však vidí inak, keď v rozhodnutí píše: „Druhostupňový správny orgán ďalej poukazuje, že účastník konania (mesto Považská Bystrica, pozn.) si na základe skutočností opísaných v bode 39. napadnutého rozhodnutia, musel byť vedomý porušenia zákona o verejnom obstarávaní. Druhostupňový správny orgán si preto dovoľuje spochybniť tvrdenie účastníka konania (mesta), že mal záujem na dodržiavaní zákona o verejnom obstarávaní, nakoľko sa usmernením úradu neriadil, ale naopak, napriek výslovnému upozorneniu úradu uzatvoril zmluvu o prevode vlastníctva bytových jednotiek.“

Naše mesto poukazuje tiež na to, že ÚVO aktuálne rieši obdobné prípady aj v mnohých ďalších mestách. „Podľa vyjadrení našich právnych zástupcov, sa dokonca ÚVO ani neodvoláva na slovenskú právnu normu, ale opiera sa o účelovú časť rozsudku týkajúcu sa súdu v Taliansku ohľadom stavby ich sídla. Iné mestá a obce napríklad kupovali bytovky na základe zmluvy o budúcej zmluve, čo nie je náš prípad. Dokonca aj tieto mestá sa v mnohých prípadoch idú brániť súdnou cestou,“ konštatovala považskobystrická hovorkyňa s tým, že v minulosti boli viaceré samosprávy v sporoch úspešné.

Hovorkyňa ÚVO však hovorí, že použitie postupu, ktorý je porušením zákona o verejnom obstarávaní aj inými verejnými obstarávateľmi nie je ospravedlnením pre verejného obstarávateľa a dôvodom na rovnaké konanie. „Povinnosťou verejného obstarávateľa je dodržiavať zákon o verejnom obstarávaní a pri verejnom obstarávaní aplikovať správny postup určený zákonom. Ten bol v obdobných prípadoch úradom opakovane jasne definovaný metodickými usmerneniami a rovnako aj v rámci rozhodovacej praxe úradu. Úrad sa zaoberá aj ďalšími obdobnými prípadmi, k živým konaniam sa však nemôže vyjadrovať. Úrad bude o nich informovať po ich právoplatnom ukončení,“ ozrejmila Zvončeková.

Tá ďalej uviedla, že v minulosti úrad uložil za rovnaký postup verejným obstarávateľom viacero pokút. „V ostatných prípadoch je to napríklad pokuta takmer 20 000 eur obci Gemerská Poloma. Rozhodnutie právoplatné 18. júna 2019. A tiež pokuta mestu Šaľa z mája 2019 vo výške 340 000 eur, čiže 5 % zo zmluvnej ceny zákazky,“ dodala hovorkyňa ÚVO.

Mesto Považská Bystrica je však presvedčené, že je dôležité sa brániť súdnou cestou. „Nakoľko je radnica presvedčená, že k porušeniu zákona nedošlo, vôbec nepredpokladá, že by túto pokutu hradiť musela. V prípade, že by súdy rozhodli inak, mesto bude postupovať v súlade s platnou právnou úpravou, pričom právne predpisy jasne určujú podmienky zodpovednosti,“ takto odpovedalo mesto na otázku, kto by mal danú pokutu platiť.

Dajte LIKE na našej FB stránke a máte vždy čerstvé info z Považskej Bystrice a okolia

V celom prípade ide o tento obytný súbor.

Video: TASR videoservis / Zdroj: Dnes24.sk

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie