Filip Chudý Samospráva

Stúpne zadĺženosť Považskej Bystrice? Mesto chce zobrať nový úver

Mesto Považská Bystrica si plánuje zobrať úver v miliónoch eur, odporučila to aj finančná komisia. Rozhodne sa však až na mestskom zastupiteľstve.

Ilustračný obrázok k článku Stúpne zadĺženosť Považskej Bystrice? Mesto chce zobrať nový úver
Zdroj: Dnes24.sk

Komisia pre financovanie a správu majetku mesta pri Mestskom zastupiteľstve v Považskej Bystrici riešila na svojom utorkovom (24. 9.) zasadnutí aj refinancovanie existujúceho municipálneho úveru v roku 2020 v sume 3 960 797,24 eur. A zároveň prijatie nového úveru, počnúc rokom 2020, na krytie kapitálových výdavkov mesta do sumy 4 milióny eur. Návrh na refinancovanie municipálneho úveru a poskytnutie kapitálového úveru počnúc rokom 2020, bolo to totiž spolu v jednom bode, väčšia časť komisie hlasovala za a odporučila to zastupiteľstvu. To o tom bude rozhodovať vo štvrtok 3. októbra.

Podľa slov prednostu metského úradu Antona Martausa bol municipálny úver mestu poskytnutý približne v roku 2006, pričom bol ušitý pre samosprávy tak, že sa nemusel splácať priebežne, ale stačilo jednorázovo. „Už roky sa však vedelo, že sa jednorazovo nesplatí, keďže je to veľká suma. A keďže je splatný 7. októbra 2020, bolo potrebné riešiť jeho refinancovanie už klasickým kapitálovým úverom na napr. 15 rokov,“ vysvetlil prvú časť návrhu.

Zadĺženosť 12,2 milióna eur

Celková úverová zadĺženosť mesta Považská Bystrica predstavuje podľa Martausa aktuálne cca 8,2 milióna eur. „Z toho je 3,96 milióna eur municipálny úver, ktorý chceme teraz refinancovať a 4,2 milióna eur tvoria komerčné úvery. Teraz ešte chceme zobrať ďalší úver, ktorý sme odhadli do 4 miliónov eur, aby celkový dlh mesta neprerástol 40 % (v dôvodovej správe sa píše, že by bol 37,16 %, pozn.).

Ak sa teda zoberie, úverová zadĺženosť mesta bude približne vo výške 12,2 milióna eur,“ vyjadril sa prednosta mestského úradu, ktorý zároveň vedie ekonomický odbor na našej radnici.

Martaus tiež odhadol, v akých výškach by museli byť splátky, keďže to všetko bude musieť mesto Považská Bystrica časom splatiť. „Splácame teraz len tie komerčné úvery vo výške 4,2 milióna eur, pričom ročne platíme 587 000 eur. Ak to teda odhadneme, splácať by sa malo do 100 000 eur mesačne,“ doplnil.

Nesplácali a chcú ďalší

Nezávislý poslanec Andrej Péli na finančnej komisii navrhol, nech tá zastupiteľstvu odporučí, aby sa hlasovalo zvlášť za refinancovanie municipálneho úveru a zvlásť za poskytnutie nového úveru, keďže v predložených materiáloch je to ako jeden samostatný bod. „Osobne som ochotný sa rozprávať o refinancovaní municipálneho úveru, som však proti novému úveru vo výške 4 miliónov eur, ktorý si chce mesto zobrať,“ konštatoval. Tento jeho návrh však na komisii hlasovaním neprešiel.

Péli považuje za vrcholne nezodpovedné, že čelní predstavitelia mesta v rokoch 2007 a 2014 čerpali municipálny úver, z ktorého doteraz nesplatili ani cent a teraz chcú zobrať úverom ďalšie 4 milióny eur. „Ešte by som bol ochotný sa rozprávať o úvere len čisto na všešportový štadión, ktorý by slúžil hlavne futbalu a atletike, keďže dostaneme naň dotáciu. Lenže zobrať si úver vo výške 4 milióny eur je úplne premrštené. Po skúsenostiach z minulých úverov totiž viem, že sa to použije na plátanie a látanie a neurobí sa to, čo je napísané v dôvodovej správe,“ doplnil nezávislý poslanec.

Návrhy neprešli

Tento návrh podporil aj mestský poslanec Juraj Smatana, ktorému sa nezdá seriózne, že chcú zaviazať poslancov, ktorí by boli za refinancovanie municipálneho úveru, aby tým zároveň hlasovaním odobrili aj zobratie nového úveru. Navyše Smatana predložil ďalšie dva návrhy. „Prvý bol úplne logický, že najprv si dá mesto urobiť ponuky od bánk a až potom sa rozhodne, či sa úver zoberie. A nie tak, že najprv nech poslanci rozhodnú, aby sa zobral úver a až potom sa budú robiť ponuky. Ak by tento môj návrh prešiel, vyjednávacia pozícia mesta voči bankám by bola lepšia,“ ozrejmil.

Tento jeho návrh však pri hlasovaní neprešiel, rovnako, ako aj druhý. „Ten bol taký, aby priamo do uznesenia o zobratí úveru bol pridaný rebríček priorít. Niečo síce v dôvodovej správe vymenované je, lenže tá nemá váhu poslaneckého uznesenia. Už v minulosti sa ukázalo, aj za primátora Janasa, že zobral sa úver, ale bol použitý na niečo úplne iné. Príklad, poslanci hlasovali zobrať úver na kanalizáciu, ale tá sa neurobila. Na základe týchto skúseností som chcel, aby ten úver bol priamo viazaný na priority, ktoré treba spraviť,“ dodal.

Dôvodová správa

V dôvodovej správe je uvedené, že v roku 2020 vzniká akútna potreba financovania investičných akcii ako sú rekonštrukcia a budovanie športovísk (kompletná rekonštrukcia všešportového štadióna, nevyhnutné investície na sanovanie plavárne, kúpaliska, športovej haly … ). Ďalej sú to rekonštrukcia MŠ A. Grznára 1444 a MŠ Rozkvet 2024, kompletná rekonštrukcia bývalej zdravotnej školy a jej prestavba na škôlku. Z úveru môže byť financovaná aj výstavba a rekonštrukcia parkovísk a miestnych komunikácii, ako aj potreba krytia kapitálových potrieb v súvislosti so spoluúčasťou mesta pri čerpaní eurofondov a iné kapitálové výdavky.

Martaus potvrdil, že budú musieť určite investovať do futbalového štadióna, aby tak mohli využiť približne miliónovú dotáciu. Koľko však ten presne mesto bude stáť, nie je teraz jasné, keďže sumy sa budú vedieť až po vysúťažení. 500 000 eur je však minimum vyplývajúci z povinností získania dotácie. Pre zaujímavosť, Žiar nad Hronom platil za štadión 1,5 milióna eur (z toho úver 300 000 eur) a Humenné viac ako 2 milióny eur. Pričom obe mestá majú kapacitne menšie štadióny, ako sa uvažuje v Považskej Bystrici. Plus ešte treba pripočítať u nás investície do atletickej dráhy, ktoré v daných mestách na štadiónoch nie sú. Viac o tom nájdete v odkaze nižšie.

Prednosta mestského úradu však na našu otázku, kam by išli prioritne peniaze z úveru, ak by už nezostalo na všetky položky uvedené v dôvodovej správe, odpovedal takto: „Nikto nestanovil, čo bude mať prednosť. My máme taký predbežný odhad, že by malo vyjsť na všetko, čo je uvedené a ešte by malo zostať aj na nejaké drobnosti.“

Sledujte nás aj na našom Facebooku a Instagrame a nenechajte si ujsť zaujímavý obsah z Považskej Bystrice a okolia.

Takto sa vyjadril primátor po minulom zastupiteľstve k investícii na štadión.

Video: Filip Chudý / Zdroj: Dnes24.sk

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie