Rozhodli ste, kam pôjdu peniaze: Považská sa môže tešiť na tieto projekty

V máji ste hlasovaním mohli rozhodnúť o tom, na ktoré peniaze pôjdu zo župnej pokladnice peniaze. Máme sa na čo tešiť!

Filip Chudý
Ilustračný obrázok k článku Rozhodli ste, kam pôjdu peniaze: Považská sa môže tešiť na tieto projekty
Zdroj: Dnes24.sk

V minulom roku zaviedol Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) novinku v podobe participatívneho-komunitného rozpočtu (PKR). Ten dal možnosť občanom na území kraja rozhodnúť o použití časti verejných financií, vďaka čomu sa podarilo za 99-tisíc eur zo župnej pokladnice zrealizovať celkom 28 projektov. Rovnakú možnosť dostali ľudia aj v roku 2018, keď do druhého ročníka PKR TSK sa mohol so svojím projektom prihlásiť každý z nášho kraja. Maximálna výška jedného podporeného projektu je 2 200 eur.

Na verejnom zvažovaní prihlásených projektov sa rozhodlo o tom, že za okres Považská Bystrica do verejného hlasovania postúpilo celkovo šesť projektov, z toho štyri projekty predložilo Mesto Považská Bystrica, jeden projekt PX Centrum a jeden OZ Ľudia pre hádzanú. Verejné hlasovanie prebehlo od 1. do 15. mája, pričom rozhodlo o tom, že neuspel len mestský projekt „Aktívny senior – šťastný senior“ (dostal 14 hlasov), ktorého cieľom bol je nákup dvoch notebookov s príslušenstvom pre seniorov denných centier v Považskej Bystrici.

Naopak, uspeli tieto projekty: „Rozšírenie zbierky regionálnych folklórnych krojov FS Považan“ (182 hlasov), „Úpolová a gymnastická príprava pre deti a dorast hádzanárskeho klubu MŠK Považská Bystrica“ (170), „Športová výbava pre futbalistov MŠK Považská Bystrica“ (67), „Oprava pódia v kine Mier, Považská Bystrica“ (27) a „Hravo v parku“ (17).

Viac o úspešných projektoch v našom okrese

Rozšírenie zbierky regionálnych folklórnych krojov FS Považan – celkové výdavky projektu 2 192 eur

Cieľom projektu je rozšírenie zbierkové fondu regionálnych krojov folklórneho súboru Považan o dámske a pánske kroje (po 8 ks) z okresu Považská Bystrica, konkrétne ide o kroje z mestskej časti Praznov. Folklórny súbor v súčasnosti disponuje nepostačujúcim množstvom krojov z tejto oblasti. Navyše pripravuje v roku 2019 úplne nový celovečerný program pri príležitosti 65. výročia založenia FS Považan, kde bude potrebovať toto materiálne vybavenie.

Úpolová a gymnastická príprava pre deti a dorast hádzanárskeho klubu MŠK Považská Bystrica – 2 200 eur

Projekt rieši nákup športového vybavenia pre deti a dorast, ide o sto kusov tatami, ktoré sa využívajú pri úpolových športoch, kde sa cvičí naboso. Určené budú pre viac ako 150 detí hádzanárskeho oddielu od krúžkov až po športové triedy. Zámerom projektu je zlepšenie a zefektívnenie pohybovej prípravy mladých hádzanárov s použitím tatami na úpolovú a gymnastickú prípravu, čím sa oživí a skvalitní celý tréningový proces.

Športová výbava pre futbalistov MŠK Považská Bystrica – 2 136,94 eur

Cieľom projektu je zlepšiť stav materiálneho vybavenia futbalistov nákupom 2 ks malých bránok, ktoré budú slúžiť na tréningový proces všetkých kategórií a 18 ks futbalových lôpt. Zámerom projektu je vytvoriť vhodné podmienky pre dosahovanie lepších športových výsledkov a skvalitniť tréningový proces pre približne 200 hráčov – mužov aj žien.

Oprava pódia v kine Mier, Považská Bystrica – 5 000 eur, nárokovaná výška podpory 2 200 eur

Kino Mier ako jediný reprezentatívny priestor na kultúrno-spoločenské podujatia, ktoré sa konajú v meste Považská Bystrica, je značne vyťažený, čomu zodpovedá aj aktuálny nevyhovujúci stav javiska. To v súčasnosti nespĺňa nielen estetické, ale predovšetkým funkčné a bezpečnostné parametre, čo ovplyvňuje aj výkony účinkujúcich. Cieľom projektu je oprava a sfunkčnenie pódia, ktoré zahŕňa výmenu poškodených častí a bočných schodov.

Hravo v parku – 1 800 eur

Zámerom projektu je vytvoriť pre obyvateľov mesta priestor pre aktívne a zmysluplné trávenie voľného času. Cieľom projektu je kúpiť a osadiť malý šach (tri šachové stoly s taburetkami) na miestach, ktoré sú verejne prístupné a navštevované všetkými vekovými kategóriami (Park mládeže, Lány, Rozkvet). K dispozícii budú bezplatne pre všetkých obyvateľov mesta.

Dajte LIKE na našej FB stránke a máte vždy čerstvé info z Považskej Bystrice a okolia

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk