Rôzne Rôzne

Rodičia budúcich prvákov pozor: Povinný zápis detí do škôl sa v našom meste blíži

Šesťročné deti, ktoré ešte nechodia do školy, podľa zákona musia byť zapísané na povinnú školskú dochádzku, resp. musia požiadať o odklad. Prinášame vám všetky potrebné informácie, ako bude prebiehať zápis v našom meste.

Ilustračný obrázok k článku Rodičia budúcich prvákov pozor: Povinný zápis detí do škôl sa v našom meste blíži
Zdroj: TASR

Podľa školského zákona je zákonný zástupca dieťaťa povinný prihlásiť dieťa na plnenie školskej dochádzky v základnej škole. Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť. To znamená, že všetky deti, ktoré budú mať vek šesť rokov do 31. augusta 2016 (vrátane) musia byť zapísané v niektorej základnej škole na Slovensku. Týka sa to aj detí, pre ktoré bude zákonný zástupca žiadať odklad povinnej školskej dochádzky.

Zápis v našom meste

„V súlade s príslušnými právnymi predpismi bude zápis detí na povinnú školskú dochádzku v základných školách priamo v meste Považská Bystrica trvať dva dni, konkrétne v stredu 20. apríla a vo štvrtok 21. apríla v popoludňajších hodinách. V Základných školách Považská Teplá a Považské Podhradie bude prebiehať zápis iba v stredu 20. apríla. Podrobnejšie informácie o zápise v konkrétnej škole získajú rodičia na jej webovej stránke alebo priamo v škole,“ povedala hovorkyňa mesta Považská Bystrica Iveta Kováčiková.

Možný je aj odklad

„Ak dieťa nedosiahlo školskú spôsobilosť a zákonný zástupca o to pri zápise požiada, môže riaditeľ základnej školy rozhodnúť o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok,“ dodala k tejto téme Iveta Kováčiková. No súčasťou tejto žiadosti zákonného zástupcu musia byť odporúčania všeobecného lekára pre deti a dorast a príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Týka sa to aj tých, čo budú v zahraničí

„Tiež musia byť zapísané deti, ktoré sú alebo budú prechodne v zahraničí a budú tam so súhlasom riaditeľa našej základnej školy plniť školskú dochádzku,“ povedala k takejto situácii hovorkyňa mesta.

Potrebné dokumenty na zápis

K zápisu zákonný zástupca príde s dieťaťom, prinesie rodný list dieťaťa a svoj občiansky preukaz. Zápisu sa zúčastňujú obidvaja rodičia. Ak to nie je možné, rodič predloží škole prehlásenie (dohodu) obidvoch rodičov, že môže urobiť právny úkon zápisu na danú školu sám, vzor tejto dohody si môžu rodičia stiahnuť z web stránok školy.

Môže vás zaujímať:

Monitor v Považskej Bystrici: Aký ťažký bol podľa žiakov ten tohtoročný?

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie