Rôzne

Riešenie MHD v Považskej sa naťahuje: Padol aj druhý termín

Hoci sa koniec súčasnej zmluvy na prevádzkovanie MHD rýchlo blíži ku koncu, riešenie sa naťahuje. Prinášame viac.

Ilustračný obrázok k článku Riešenie MHD v Považskej sa naťahuje: Padol aj druhý termín
Zdroj: Dnes24.sk

Aj druhý termín padol. Súťaž na „Služby mestskej autobusovej dopravy v meste Považská Bystrica“, ktorú vyhlásilo mesto v máji 2020, stále nemá konca, hoci dvakrát tak už malo byť. Podľa pôvodných termínov súťaže lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť mala byť do 26. júna 10.00 h. To neskôr posunuli na 6. júla a najnovšie prišiel ďalší posun, a to na 20. júla o 10.00 h. Otváranie obálok bolo stanovené v rovnaký deň o 14.00 h.

Na pripomenutie, súčasná zmluva mesta Považská Bystrica s Mestskou dopravnou spoločnosťou (prevádzkovateľ MHD, v ktorej mesto vlastní 34 % akcií) sa končí 31. augusta 2020. Riešenie MHD v našom meste od 1. septembra 2020 je tak stále nejasné. Celková odhadovaná hodnota zákazky v súťaži je 36 689 400 € s DPH na dĺžku 10 rokov, pričom ju možno opciou predĺžiť na 15 rokov.

Nesprávne údaje

Vestník Úradu verejného obstarávania pri oboch posunoch ako dôvod uvádza, že „v oznámení verejného obstarávateľa mesta Považská Bystrica boli nesprávne zverejnené údaje.“

Oslovili sme tiež samotné mesto, aby vysvetlilo dôvody dvojnásobného predĺženia súťaže, pričom z kancelárie primátora Karola Janasa (SMER-SD, SNS, SZ) prišla odpoveď, že „lehota na predkladanie ponúk bola upravovaná v dôsledku zmeny súťažných podkladov vyvolanej žiadosťami doručenými verejnému obstarávateľovi.“

Porušili nariadenia?

Že je o súťaž záujem, to vidieť na žiadostiach, pripomienkach a otázkach k súťaži. Vo vestníku ÚVO sú zverejnené a počítajú sa už v desiatkach. Napr. jeden zo žiadateľov poukazuje na chyby verejného obstarávateľa (mesta), ktoré malo podľa neho porušiť nariadenia Európskeho parlamentu a Rady hlavne v otázke termínov, čím malo postupovať neférovo a znevýhodniť niektorých dopravcov.

V odpovedi obstarávateľa sa píše, že žiadateľ nepreukázal porušenie uvedených zásad, uviedol len všeobecné argumenty a z uvedeného dôvodu túto časť žiadosti o nápravu zamietol.

Mesto to za chybu nepovažuje

Na znevýhodnenie a krátkosť času poukazujú v pripomienkach na stránke ÚVO aj ďalší. Píše sa tam aj to, že „v rámci krátkosti času považujeme spôsob vypísania verejného obstarávania za neštandardný. Počas verejných obstarávaní v oblasti služieb verejnej dopravy je bežnou praxou, že podobné projekty sú predkladané s dostatočným časovým predstihom. Pričom sú oznámené minimálne jeden rok vopred.“

Podľa stránky ÚVO bola súťaž zverejnená 21. mája 2020 o 1:57 h, predbežné oznámenie bolo koncom roka 2019. Mesta sme sa teda opýtali, či nepovažujú vo svetle týchto udalostí ako chybu, že súťaž vyhlásili len čosi viac ako tri mesiace pred koncom zmluvy na prevádzkovanie MHD.

„Nie, verejné obstarávanie bolo vyhlásené bezodkladne po vypracovaní dokumentácie, pôvodný termín predkladania ponúk bol cca dva mesiace pred dátumom 1. septembra,“ odpovedala kancelária primátora.

Ďalší plán

Ako sme už informovali, pripravuje sa aj záložný plán, ktorý mesto podľa vlastných slov z 25. mája 2020 má, ak by sa nikto do súťaže neprihlásil, resp. neponúkli záujemcovia dobrú sumu. Aké ponuky prišli, to však doteraz nevedno, keďže otváranie obálok už dvakrát odložili.

Medzitým však Mestské zastupiteľstvo v Považskej Bystrici 18. júna 2020 schválilo založenie spoločnosti Dopravný podnik mesta Považská Bystrica s.r.o., pričom odborná časť finančnej komisie mala výhrady k tomu, že mesto ide zakladať podnik a nemá ani jeho finančný plán. Navyše do dozornej rady podniku, ktorá má päť členov, nezvolili ani jedného poslanca s opozičným názorom, hoci skupina šiestich poslancov chcela jedného zástupcu.

Zrušia súťaž?

Keďže už dvakrát bola predĺžená súťaž a v súťažných pokladoch pod bodom 32.2 sa spomína, že si „verejný obstarávateľ (mesto, pozn.) vyhradzuje právo zrušiť neukončenú súťaž, resp. neuzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom v prípade, ak nastanú okolnosti, ktoré v čase uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania nemohol predpokladať“, vyvstávajú ďalšie otázniky.

Na otázku, či mesto uvažuje, že súťaž zruší alebo neuzatvorí zmluvu s úspešným uchádzačom, kancelária primátora odpovedala nasledovne: „Ide o formuláciu štandardne používanú pri podmienkach verejného obstarávania, toto právo verejného obstarávateľa vyplýva priamo zo zákona. K ďalšiemu postupu sa počas prebiehajúceho procesu verejného obstarávania nie je možné vyjadrovať.“

Ďalšie zaujímavosti z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24 a Facebooku.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM

Najčítanejšie