Filip Chudý Rôzne Video

Prispeli k rozvoju Považskej a teraz ich ocenili: VIDEO a FOTO zo slávnosti

Pri príležitosti mestských osláv spoznala Považská Bystrica svoje ďalšie osobnosti. Komu všetkému sa tento rok dostalo uznania?

Video: Filip Chudý / Zdroj: Dnes24.sk

Považská Bystrica pri príležitosti 73. výročia udelenia štatútu mesta pripravila oslavy v podobe Dní mesta. Jedným z ich vrcholov bolo slávnostné oceňovanie osobností, ktoré mesto preslávili v rámci okresu, celoslovensky či dokonca v zahraničí. A to v rôznych oblastiach, v ktorých sa zaslúžili o považskobystrický rozvoj. Tento rok bolo udelené jedno čestné občianstvo mesta, sedem verejných uznaní za zásluhy a tiež sa udeľoval čin roka.

Čestné občianstvo mesta udelili v doterajšej histórii oceňovaní iba druhej osobe. Prvé získal v roku 2011 Imrich Weiner-Kráľ za bohatú výtvarnú činnosť a prínos v oblasti výtvarného umenia.

Druhým držiteľom tohto honoru je Jaroslav Kubík, in memoriam. Verejné ocenenie Čestný občan mesta Považská Bystrica mu udelilo mestské zastupiteľstvo.

Zoznam ocenených a ich prínos pre Považskú Bystricu

Jaroslav Kubík – Čestný občan mesta Považská Bystrica pri príležitosti 90. výročia položenia základného kameňa Považských strojární, za jeho zásluhy o hospodársky a sociálny rozvoj mesta Považská Bystrica, za všestrannú podporu kultúry a športu, za pozdvihnutie remeselnej a technickej úrovne strojárskej výroby, za rozvoj učňovského a stredného odborného školstva, ako aj za šírenie dobrého mena slovenského strojárstva a mesta Považská Bystrica doma aj vo svete.

Marta Kavecká – verejné uznanie mesta Považská Bystrica za zásluhy pre rok 2019, pri príležitosti životného jubilea, za dlhoročnú nezištnú prácu v oblasti hematológie a transfuziológie, v prospech obyvateľov nášho mesta, ako aj celého regiónu.

Marta Petríková – verejné uznanie mesta Považská Bystrica za zásluhy pre rok 2019, za osobný prínos pre založenie a činnosť občianskeho združenia Mošteník, vďaka ktorému sa zachovávajú regionálne ľudové zvyky a tradície, ako aj za neúnavnú prácu v samospráve v prospech občanov a rozvoja mestskej časti Horný Moštenec.

Adam Hudec – verejné uznanie mesta Považská Bystrica za zásluhy pre rok 2019, za skomponovanie koncertnej skladby pre dychový orchester „Manínska predohra“ a za darovanie znelky „Manínska fanfára“ mestu Považská Bystrica, za dlhoročnú spoluprácu s dychovým orchestrom ZUŠ v Považskej Bystrici, ako aj za celoživotné dielo v oblasti hudobnej tvorby, organizácie a propagácie dychovej hudby doma i v zahraničí.

Spojená škola internátna v Považskej Bystrici – verejné uznanie mesta Považská Bystrica za zásluhy pre rok 2019, pri príležitosti 60. výročia jej založenia, za mimoriadne záslužnú prácu pri výchove a vzdelávaní žiakov s mentálnym postihnutím a žiakov postihnutých autizmom, ako aj pri poskytovaní špeciálneho pedagogického poradenstva deťom, žiakom a rodičom v meste a v regióne Považskej Bystrice.

Jaskyniarsky klub Stažovské vrchy – verejné uznanie mesta Považská Bystrica za zásluhy pre rok 2019, pri príležitosti 20. výročia založenia združenia, za úspešné výsledky dlhodobo dosahované pri vykonávaní mnohostranných aktivít na prospech mesta Považská Bystrica a jeho obyvateľov, ako aj za vzornú reprezentáciu a propagáciu mesta.

Mažoretkový súbor BONA – verejné uznanie mesta Považská Bystrica za zásluhy pre rok 2019, pri príležitosti 20. výročia založenia súboru, za vynikajúce športové úspechy a výsledky dosiahnuté na domácich, európskych a svetových šampionátoch mažoretkového športu, za záslužnú prácu s deťmi a mládežou a za výbornú reprezentáciu mesta doma a v zahraničí.

Iniciátori a organizátori podujatia „Považskobystrický motocykel“ – verejné uznanie mesta Považská Bystrica za zásluhy pre rok 2019, pri príležitosti 10. výročia podujatia a 90. výročia vzniku Považských strojární, za oživenie považskobystrickej motocyklovej tradície, posilnenie hrdosti na priemyselnú históriu mesta Považská Bystrica a za propagáciu mesta.

Autori myšlienky a realizátori stavby Kostola Panny Márie Lasaletskej – verejné ocenenie mesta Považská Bystrica – Čin roka za rok 2019, za ideu a za vynikajúce, moderné, netradičné a citlivé architektonické riešenie a kvalitné remeselné spracovanie exteriérov a interiérov objektov fary a Kostola Panny Márie Lasaletskej na sídlisku Rozkvet.

Dajte LIKE na našej FB stránke a máte vždy čerstvé info z Považskej Bystrice a okolia

Oceňovanie osobností na Dňoch mesta 2019 v Považskej Bystrici
21
Galéria
Zdroj: Dnes24.sk

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie