Primátor Janas zvoláva poslancov do lavíc: O čom sa má hlasovať?

Už po dvoch týždňoch sa považskobystrickí poslanci majú opätovne dostaviť na mestské zastupiteľstvo. Čo sa má preberať?

Filip Chudý
Ilustračný obrázok k článku Primátor Janas zvoláva poslancov do lavíc: O čom sa má hlasovať?
Zdroj: Dnes24.sk

V piatok 15. septembra o 9:00 sa v zasadačke Mestského zastupiteľstva v Považskej Bystrici koná zasadnutie nášho zastupiteľstva, ktoré zvolal primátor Karol Janas. V programe sa nachádza osem hlavných bodov. Hneď na úvod to bude z novembrového zasadnutia odložený návrh Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) Mesta Považská Bystrica, ktorým sa vyhlasuje „Záväzná časť Zmien a doplnkov Územného plánu mesta Považská Bystrica č. 4/2014“.

Rokovať sa bude aj o návrhu dodatku vo VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ďalej návrh doplnku k VZN, ktorým sa určuje výška dotácie na žiaka základných umeleckých škôl a dieťa materských škôl a školských zariadení zriadených na území Považskej Bystrice.

Hlavný kontrolór mesta Marián Sičák predloží návrh plánu jeho kontrolnej činnosti na prvý polrok 2018 a primátor mesta pre zmenu návrh plánu zasadnutí Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Považskej Bystrici na prvý polrok 2018. Mestskí poslanci tiež budú riešiť hospodárenie a nakladanie s majetkom mesta, poslanecký návrh na vypracovanie „Informatívnej správy o pôsobení lokálnej televízie iTV“ a na záver budú interpelácie poslancov a diskusia.

Dajte LIKE na našej FB stránke a máte vždy čerstvé info z Považskej Bystrice a okolia

Môže vás zaujímať:

Jeden zo strašiakov Považskej je predaný: Koľko zaň mesto nakoniec dostane?

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame