Poznáme výsledky testov vody v Považskej: Je studnička na Rozkvete bezpečná?

Miestni hygienici testovali považskobystrickú vodu, pričom nám prezradili výsledky. Čo tie ukázali?

Filip Chudý
Ilustračný obrázok k článku Poznáme výsledky testov vody v Považskej: Je studnička na Rozkvete bezpečná?
Zdroj: TASR

Počas tohtoročného Svetového dňa vody pracovníci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Považskej Bystrici poskytovali poradenstvo v oblasti zdravotnej bezpečnosti pitnej vody zo zdrojov využívaných na individuálne aj hromadné zásobovanie, úpravy pitnej vody a preberali od občanov prinesené vzorky vody z ich vlastných zdrojov (studní, prameňov, studničiek…) na laboratórne vyšetrenie – celkovo 405 vzoriek. Informovala o tom Zuzana Bačíková z oddelenia hygieny životného prostredia a zdravia miestneho RÚVZ s tým, že vo vzorkách sa stanovoval jeden ukazovateľ- dusičnany.

Pri odovzdaní vzorky uviedli občania svoje meno a miesto, kde vodu odobrali. Dostali pridelené číslo, podľa ktorého si následne vedeli nájsť výsledok analýzy na webovej stránke nášho RÚVZ. „Niektorí uvádzali, že si vodu odobrali napr. z nádrže na polievanie, iní sa pousmiali nad tým, načo nás vôbec miesto odberu zaujíma,“ ozrejmila.

„Takže ak sú uvedené údaje od obyvateľov pravdivé, z mesta Považská Bystrica a jej okolia bolo odobratých 33 vzoriek vody. Najnižšia nameraná hodnota dusičnanov v týchto vzorkách bola 0,4 mg/l, najvyššia 45,5 mg/l. Menej ako 10 mg/l dusičnanov obsahovalo 16 vzoriek. Najvyššia medzná hodnota dusičnanov v pitnej vode je stanovená na 50 mg/l , pre dojčatá je odporučených max. 10 mg/l,“ vysvetlila Bačíková.

Nás tiež zaujímalo, aký výsledok bol vo vzorke vody odobratej zo studničky na Rozkvete v Považskej Bystrici. Keďže tá je v našom meste zrejme najviac používaný vonkajší zdroj vody pre verejnosť, pričom sa vynárali otázky, či sa môže bezpečne používať. Zistený obsah dusičnanov na nej bol podľa Bačíkovej slov 27,7 mg/l.

RÚVZ so sídlom v Považskej Bystrici tak ako iné orgány na ochranu verejného zdravia postupujú pri odberoch vrátane plánu ich odberu v zmysle platnej legislatívy v rozsahu svojich kompetencií. „Náš úrad nevykonáva odbery vody z verejných studničiek v regióne, no v minulosti už niekoľkokrát preveril kvalitu vody zo studničky na Rozkvete z vlastnej iniciatívy, v dôsledku vedomosti, že ju ľudia požívajú, napr. na prípravu kávy. V prípade zistenia negatívneho výsledku, t.j. v prípade zhoršenia kvality vody na úroveň ohrozenia verejného zdravia by náš úrad určite postupoval v spolupráci s mestom Považská Bystrica na zamedzení používania tejto vody pre pitné účely,“ doplnila Bačíková.

Tá ďalej uviedla, že keďže táto studnička, ako aj iné studničky v našom regióne, nie je pod stálym dohľadom kompetentného subjektu (aspoň RÚVZ nie je takýto subjekt známy), malo by mesto Považská Bystrica označiť studničku buď ako zdroj vody, ktorý nie je určený na pitné účely (pretože pravdepodobne nie sú známe výsledky pravidelnej kontroly kvality vody, ktoré garantujú jej zdravotnú bezpečnosť) alebo ako zdroj pitnej vody (ak je toto tvrdenie možné dokázať výsledkami analýz akreditovaného laboratória).

Dajte LIKE na našej FB stránke a máte vždy čerstvé info z Považskej Bystrice a okolia

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk