Filip Chudý Samospráva Rôzne Video

Považskobystrický poslanec Zvak podľa komisie porušil zákon: Pokutu však nedostal

Na mimoriadnom rokovaní považskobystrického zastupiteľstva sa riešil prehrešok poslanca Petra Zvaka. Takto ho vysvetlil.

Video: Filip Chudý / Zdroj: Dnes24.sk

Komisia na ochranu verejného záujmu zriadená Mestským zastupiteľstvom v Považskej Bystrici doručila dňa 16. júla zastupiteľstvu podnet na začatie konania o návrhu vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov voči poslancovi Petrovi Zvakovi. Píše sa v dôvodovej správe s tým, že menovaný poslanec je verejným funkcionárom a podľa Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v platnom znení je verejným funkcionárom, čiže je povinný počas výkonu funkcie vždy do 31. marca podať písomné Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov za predchádzajúci kalendárny rok a najneskôr do 30. apríla priloží potvrdenie o príjmoch, ktoré verejný funkcionár získal za predchádzajúci kalendárny rok.

Komisia na svojom zasadnutí konanom dňa 12. júna zistila, že poslanec Peter Zvak predložil oznámenie o funkciách včas, avšak potvrdenie o príjmoch, t. j. kópiu daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby predložil až dňa 4. júna 2019, teda po uplynutí zákonnej lehoty, ktoré bolo do konca apríla.

Poslanec Peter Zvak to vysvetlil tak, že k oneskorenému doručeniu potvrdenia o príjmoch došlo z dôvodu jeho zdravotných problémov, pripravoval sa na operáciu, absolvoval viaceré predoperačné vyšetrenia. „Zároveň uviedol, že si je vedomý nedodržania lehoty na doručenie oznámenia o príjmoch komisii, no v tomto období riešil predovšetkým svoje zdravotné problémy,“ píše sa ďalej v dôvodovej správe. Na našu otázku, prečo niekoho nesplnomocnil, resp. si papiere nevybavoval skôr, odpovedal: „Bolo veľa vecí, ako sa to dalo spraviť, ja som však rozmýšľal nad svojím zdravím.“

Komisia konštatovala, že poslanec Peter Zvak týmto porušil zákon a schválila podanie podnetu na začatie konania voči nemu, pričom navrhla, aby bol tento podnet zaradený do programu zastupiteľstva. Zákon stanovuje, že v prípade takýchto porušení prichádza k pokute vo výške mesačného platu verejného funkcionára. „Mesačný plat poslanca Petra Zvaka predstavuje sumu 271 eur,“ uvádza dôvodová správa.

V nej sa ďalej píše, že podľa zákona musí byť rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou členov mestského zastupiteľstva, inak to znamená, že sa konanie zastavuje. A keďže za bol iba jeden prítomný poslanec a zvyšok sa zdržal, poslanec Peter Zvak za svoj prehrešok pokutu nedostane.

Dajte LIKE na našej FB stránke a máte vždy čerstvé info z Považskej Bystrice a okolia

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie