Považskobystrickí poslanci sa nudiť nebudú: PROGRAM zasadnutia bod po bode

Hospodárenie a nakladanie s majetkom mesta či návrh odmeny hlavnému kontrolórovi. Aj o tom sa budú baviť naši poslanci, no v programe je toho viac.

Filip Chudý
Ilustračný obrázok k článku Považskobystrickí poslanci sa nudiť nebudú: PROGRAM zasadnutia bod po bode
Zdroj: Dnes24.sk

Považskobystrickí mestskí poslanci sa zídu opäť po dvoch mesiacoch, keďže primátor Karol Janas zvolal zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Považskej Bystrici na štvrtok 1. marca o 15:30 v zasadačke mestského zastupiteľstva. Program obsahuje 14 bodov, pričom by mal gradovať.

V jeho závere je naplánované hospodárenie a nakladanie s majetkom mesta a tiež návrh na vyplatenie odmeny hlavnému kontrolórovi mesta za rok 2017. Tento bod v minulosti vyvolal viaceré kontroverzie, napr. v minulom roku ešte pred ním primátor Janas opustil svoje miesto a rokovanie o ňom tak viedol viceprimátor Máťoš.

Program marcového zastupiteľstva

 1. Otvorenie
 2. Správa o kontrole plnenia uznesení mestskej rady a mestského zastupiteľstva
 3. Správa o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2017
 4. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2017
 5. Návrh Dodatku č. 7 k Zmluve o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy a o výkone vo verejnom záujme v mestskej autobusovej doprave na území mesta Považská Bystrica č. RM 181/06 z 27. 6. 2006
 6. Voľba prísediacich Okresného súdu v Považskej Bystrici na funkčné obdobie 2018 – 2022
 7. Správa o činnosti Mestskej polície v Považskej Bystrici za rok 2017
 8. Návrh na zmenu člena výboru v mestskej časti Orlové
 9. Návrh na vyhlásenie zámeru udelenia verejných ocenení pre rok 2018
 10. Návrh na schválenie Dodatku č. 4 k Mandátnej zmluve č. 337/2008
 11. Hospodárenie a nakladanie s majetkom Mesta Považská Bystrica
 12. Návrh na vyplatenie odmeny hlavnému kontrolórovi mesta za rok 2017
 13. Interpelácie poslancov a diskusia občanov
 14. Záver

Dajte LIKE na našej FB stránke a máte vždy čerstvé info z Považskej Bystrice a okolia

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame