Filip Chudý Rôzne

Považskobystrickí hygienici v teréne: Viaceré pieskoviská v okrese neprešli

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v našom meste vykonáva aj kontroly pieskovísk. Pozrite, aké sú jeho aktuálne zistenia.

Ilustračný obrázok k článku Považskobystrickí hygienici v teréne: Viaceré pieskoviská v okrese neprešli
Zdroj: TASR

Od zahájenia sezóny (t.j. od 1. marca 2018) odobrali pracovníčky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Považskej Bystrici v rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru doteraz 20 vzoriek piesku v okresoch Považská Bystrica, Púchov a Ilava. V okrese Považská Bystrica bolo odobraných deväť vzoriek piesku v predškolských zariadeniach. Informovala o tom Katarína Bosáková z oddelenia hygieny detí a mládeže nášho RÚVZ.

„Päť vzoriek piesku nevyhovovalo z dôvodu prítomnosti vajíčok geohelmintov a ich vývinových štádií,“ povedala Bosáková s tým, že konkrétne pieskoviská nebudú uvádzať, no všetky boli pri materských školách v našom okrese.

Ako ďalej uviedla, z hľadiska ochrany zdravia a z dôvodu predchádzania vzniku ochorení RÚVZ so sídlom v Považskej Bystrici neodporučil používať piesok v nevyhovujúcich pieskoviskách na hry detí a to do doby odstránenia nedostatkov, resp. preukázania, že kvalita piesku v mikrobiologických a parazitologických ukazovateľoch zodpovedá stanoveným požiadavkám.

„Prevádzkovatelia pieskovísk s nevyhovujúcimi vzorkami piesku následne vykonali nariadené opatrenia a to, že do ukončenia príslušného školského roka zakázali používanie predmetných pieskovísk na hry detí,“ konštatovala pracovníčka oddelenie hygieny detí a mládeže s tým, že na základe finančných limitov jednotlivých predškolských zariadení je toho času riešené prekrývanie pieskovísk a celková výmena piesku v týchto pieskoviskách.

Okrem mikrobiálneho a parazitárneho znečistenia sa sleduje celkový stav pieskovísk – viditeľné znečistenie piesku, ale aj okolie pieskovísk – poškodené obruby, zamedzenie vstupu zvierat do piesku oplotením, prípadne prekrytím pieskoviska a povinnosti prevádzkovateľov – pieskovisko čistiť, prekopávať, prehrabávať a polievať pitnou vodou alebo vodou zodpovedajúcou požiadavkám na kvalitu vody na kúpanie najmenej raz za dva týždne počas sezóny a o čistení a udržiavaní pieskoviska musí zodpovedná osoba viesť záznam. „Pri sledovaní týchto povinností neboli zistené nedostatky,“ dodala Bosáková.

Opatrenia nariadené pri nevyhovujúcich vzorkách piesku boli:

  • zabezpečiť dohľad nad deťmi počas pobytu vonku tak, aby deti nevkladali znečistené ruky od piesku do úst, rovnako hračky, nachádzajúce sa v piesku,
  • po ukončení hrania sa v piesku dodržiavať dôkladné umytie rúk, najmä v okolí nechtových lôžok a pod nechtami,
  • pieskoviská, ktoré neboli zabezpečené prekrytím bolo odporučené prekryť, aby sa zabránilo vstupu zvierat priamo na piesok,
  • bolo odporučené zabezpečiť výmenu piesku v pieskoviskách s nevyhovujúcimi vzorkami.

Dajte LIKE na našej FB stránke a máte vždy čerstvé info z Považskej Bystrice a okolia

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie