Filip Chudý Samospráva

Považskobystričania, onedlho si priplatíme: Pozrite, ako nám mesto zdvihlo dane

V Považskej Bystrici budeme za miestne dane platiť viac ako doteraz. Rozhodli o tom poslanci hlasovaním. K akým nárastom prišlo?

Ilustračný obrázok k článku Považskobystričania, onedlho si priplatíme: Pozrite, ako nám mesto zdvihlo dane
1
Galéria

Druhé zasadnutie nového Mestského zastupiteľstva v Považskej Bystrici prinieslo nielen vyššie poplatky za komunálny odpad, o čom sme vás už informovali, ale aj zvýšenie miestnych daní z nehnuteľností. Návrh považskobystrickej radnice, ktorý na rokovaní predložil jej prednosta Anton Martaus, schválilo 19 mestských poslancov, proti bola len šestica (Daniela Barbosová, Katarína Beranová, Michal Kolník, Andrej Péli, Iveta Pospíšilová, Juraj Smatana).

Miestne dane z nehnuteľností v Považskej Bystrici podľa poslancami schváleného návrhu v budúcom roku porastú v hodnotách od 30 do 40 %. Presné nárasty si môžete pozrieť v tabuľkách.

Daň z pozemkov

Oproti starému zneniu Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) mesta Považská Bystrica o miestnych daniach sa v tom novom VZN nezmenil len základ dane, ktorý pre lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy a pre rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy predstavuje naďalej 0,1400 €. Pri výpočte základu dane z pozemkov sa násobí výmera pozemku v m².

Druh dane Stará sadzba (%) Nová sadzba (%) Nárast
orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty 0,50 0,65 30,0 %
záhrady 0,36 0,47 30,6 %
zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 0,54 0,71 31,5 %
lesné pozemky na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy 0,25 0,33 32,0 %
stavebné pozemky pre katastrálne územie Považská Bystrica 0,55 0,72 30,9 %
stavebné pozemky pre ostatné katastrálne územia mesta 0,41 0,54 31,7 %

Daň zo stavieb

Ročná sadzba dane zo stavieb za každý aj začatý m² zastavanej plochy je za:

Druh dane Stará sadzba (€) Nová sadzba (€) Nárast
stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu v katastri Považskej Bystrice 0,2 0,26 30,0 %
… v katastrálnych územiach Dolný Moštenec, Horný Moštenec, Milochov, Podmanín, Považské Podhradie, Praznov, Šebešťanová, Zemiansky Kvašov 0,15 0,195 30,0 %
… v katastrálnych územiach Orlové, Podvažie, Považská Teplá 0,13 0,18 38,5 %
za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu v celom meste a všetkých katastrálnych územiach mesta 0,25 0,35 40,0 %
za chaty a stavby na individuálnu rekreáciu 0,60 0,78 30,0 %
za samostatne stojace garáže 0,77 1,01 31,2 %
za stavby hromadných garáží 0,77 1,01 31,2 %
za stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou 0,4 0,52 30,0 %
za priemyselné stavby, stavy slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu v katastrálnom území Považskej Bystrice 3,35 4,355 30,0 %
… v katastrálnych územiach Dolný Moštenec, Horný Moštenec, Milochov, Podmanín, Považské Podhradie, Praznov, Šebešťanová, Zemiansky Kvašov 3,08 4,01 30,2 %
… v katastrálnych územiach Orlové, Podvažie, Považská Teplá 2,35 3,055 30,0 %
za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou v katastrálnom území Považskej Bystrice 3,35 4,355 30,0 %
… v katastrálnych územiach Dolný Moštenec, Horný Moštenec, Milochov, Podmanín, Považské Podhradie, Praznov, Šebešťaová, Zemiansky Kvašov 3,08 4,01 30,2 %
… v katastrálnych územiach Orlové, Podvažie, Považská Teplá 2,35 3,055 30,0 %
ostatné stavby neuvedené v celom meste a vo všetkých katastrálnych územiach mesta 1,15 1,50 30,4 %
príplatok za podlažie za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia 0,10 0,10

Daň z bytov

Druh dane Stará sadzba (€) Nová sadzba (€) Nárast
ročná sadzba dane z bytov za byt v bytovom dome je za každý aj začatý m² podlahovej plochy bytu v katastrálnom území Považskej Bystrice 0,20 0,26 30,0 %
… v katastrálnych územiach Dolný Moštenec, Horný Moštenec, Milochov, Podmanín, Považské Podhradie, Praznov, Šebešťanová, Zemiansky Kvašov 0,17 0,221 30,0 %
… v katastrálnych územiach Orlové, Podvažie, Považská Teplá 0,13 0,18 38,5 %
ročná sadzba dane z bytov za nebytový priestor v bytovom dome je za každý aj začatý m² podlahovej plochy nebytového priestoru využívaného na podnikanie a inú zárobkovú činnosť v katastrálnom území Považskej Bystrice 3,35 4,355 30,0 %
… v katastrálnych územiach Dolný Moštenec, Horný Moštenec, Milochov, Podmanín, Považské Podhradie, Praznov, Šebešťanová, Zemiansky Kvašov 3,18 4,134 30,0 %
… v katastrálnych územiach Orlové, Podvažie, Považská Teplá 2,35 3,055 30,0 %
ročná sadzba dane z bytov za nebytový priestor v bytovom dome je za každý aj začatý m² podlahovej plochy nebytového priestoru využívaného na iné účely ako podnikanie a inú zárobkovú činnosť v celom meste a všetkých katastrálnych územiach mesta 0,77 1,01 31,2 %

Podľa slov hovorkyne nášho mesta Ivety Pagáč Kováčikovej si úpravu VZN mesta Považská Bystrica o miestnych daniach vyžiadali najmä tieto skutočnosti:

  • daň z nehnuteľností nebola upravovaná od roku 2012, pričom cenová úroveň vzhľadom na infláciu rástla, hlavne rast ceny elektrickej energie pre rok 2019
  • novela zákona o pozemných komunikáciách (cestný zákon) ukladá mestám a obciam nové povinnosti pri údržbe verejných priestranstiev, čo si vyžiada zvýšenie výdavkov mesta
  • očakávajú sa zvýšené náklady v oblasti originálnych kompetencií v oblasti školstva, hlavne obedy zadarmo a s tým spojené zvýšené výdavky
  • reakcia na zákonom zvýšený nárast miest v školstve v oblasti originálnych kompetencií, čo bude mať nepriaznivý dopad na rozpočet v sume cca 1 mil. eur
  • zvýšenie minimálnej mzdy, poplatkov za nadčasy
  • iné zákonné opatrenia (napr. dvojnásobný daňový bonus), ktoré budú znižovať príjmy mesta o cca 300 000 eur.

Dajte LIKE na našej FB stránke a máte vždy čerstvé info z Považskej Bystrice a okolia

Miestne dane z nehnuteľností sa v Považskej zvýšia o 30-40 %: Takto sa hlasovalo
1
Galéria

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie