Filip Chudý Samospráva

Poslanci zasadnú do lavíc: V Považskej sa bude rozhodovať aj o rozpočte, PROGRAM

Po takmer dvojmesačnej prestávke sa bude konať zasadnutie považskobystrického mestského zastupiteľstva. Pozrite si jeho program.

Ilustračný obrázok k článku Poslanci zasadnú do lavíc: V Považskej sa bude rozhodovať aj o rozpočte, PROGRAM
Zdroj: Dnes24.sk

Po viac ako sedemtýždňovej prestávke sa uskutoční zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Považskej Bystrici. Primátor mesta Karol Janas ho zvolal na štvrtok 12. decembra o 14.00 h. Konať sa bude v zasadačke mestského zastupiteľstva.

V predloženom programe zverejnenom na stránke mesta dominuje hlavne téma rozpočtu mesta na najbližšie roky, ale rozhodovať sa bude aj o ďalších dôležitých veciach.

Program mestského zastupiteľstva

 • 1. Otvorenie
 • 2. Diskusia občanov
 • 3. Správa o kontrole plnenia uznesení mestskej rady a mestského zastupiteľstva
 • 4. Návrh plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra Mesta Považská Bystrica na I. polrok 2020
 • 5. Správa o činnosti hlavného kontrolóra mesta
 • 6. Návrh programového rozpočtu mesta Považská Bystrica na roky 2020 – 2022
 • 7. Návrh zmeny rozpočtu mesta na rok 2019 rozpočtovým opatrením č. 59
 • 8. Návrh Doplnku č. 10 k VZN, ktorým sa určuje výška dotácie na žiaka základných umeleckých škôl a dieťa materských škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Považská Bystrica
 • 9. Návrh Doplnku č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Považská Bystrica
 • 10. Návrh na schválenie Doplnku č. 1 ku Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Považská Bystrica o participatívnom komunitnom rozpočte Mesta Považská Bystrica
 • 11. Informácia o výsledku kontroly NKÚ SR k systému ochrany a bezpečnosti údajov vo verejnom sektore v Meste Považská Bystrica a o prijatých opatreniach
 • 12. Návrh plánu zasadnutí Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Považskej Bystrici na I. polrok 2020
 • 13. Návrh na doplnenie člena výboru v mestskej časti Milochov
 • 14. Hospodárenie a nakladanie s majetkom Mesta Považská Bystrica
 • 15. Interpelácie poslancov
 • 16. Záver

Sledujte nás aj na našom Facebooku a Instagrame a nenechajte si ujsť zaujímavý obsah z Považskej Bystrice a okolia.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie