Rôzne

Podchod na Strede ako horúci zemiak: Ministerstvo s dôležitým krokom, FOTO

Podchod pod železnicou na sídlisku Stred v Považskej Bystrici bol dlho zamrežovaný, pričom mreže sa majú vrátiť. Vec sa však môže čoskoro pohnúť.

Ilustračný obrázok k článku Podchod na Strede ako horúci zemiak: Ministerstvo s dôležitým krokom, FOTO
12
Galéria
Zdroj: Dnes24.sk

Vďaka modernizácii železnice pribudol na sídlisku Stred v Považskej Bystrici nový podchod pod železničnou traťou. Problém je však ten, že nemohol byť využívaný, keďže bol zamrežovaný. V závere júna však mreže dali preč, ale má ísť len o dočasný stav, keďže ich majú osadia naspäť. Vstup doň však nie je aktuálne zamrežovaný,

Ako vysvetľuje hovorkyňa Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Ria Feik Achbergerová, na spoločnej obhliadke (22. júna) za účasti budúceho správcu (zamestnancov Mestského úradu v Považskej Bystrici), zhotoviteľa a zástupcov investora (ŽSR), bol podľa jej slov dohodnutý a vzájomne odsúhlasený konkrétny postup pri odovzdávacom a preberacom konaní, nakoľko mesto má v pláne zabudovať do podchodu kamery, ktoré budú napojené na mestskú políciu.

ŽSR to chcú urýchliť

„To znamená, že odstránenie zábran súviselo s odstránením následkov po vandalskej činnosti ako aj krádežou technických a technologických komponentov, ktoré museli byť opätovne doplnené a zabudované. S cieľom ochrániť majetok štátu však dôjde k ďalšiemu prijatiu opatrení v podobe dočasného zamedzenia prístupu do predmetného objektu,“ povedala Feik Achbergerová.

Podľa jej slov ide o nevyhnutné úkony čo sa týka zabezpečenia vo vzťahu k budúcim reálnym rizikám a hrozbám zo strany neprispôsobivých občanov. „Avšak v záujme jeho čo najskoršieho sprístupnenia sa pokúsime v horizonte niekoľkých dní zahájiť rokovanie s mestom Považská Bystrica, aby prevzatie objektu bolo možné aj v režime tzv. predčasného užívania, t.j. pred vydaním kolaudačného rozhodnutia, čo by významne skrátilo dobu zahájenia riadneho užívania a prevádzkovania,“ doplnila.

Podmienky mesta

Mesto Považská Bystrica uviedlo, že rokovania so železnicami o odovzdaní objektov vyvolaných investícií prebiehajú od leta 2018. „Počas roka 2019 boli na mestskom zastupiteľstve prerokované tri uznesenia, ktorými bolo schválené nadobudnutie 14 objektov do vlastníctva mesta, a to za podmienky zriadenia vecného bremena k pozemkom pod nimi,“ ozrejmili s tým, že konkrétne išlo o podchod na Strede s príslušenstvom, komunikáciu v lokalite Slavojka a nadjazd s komunikáciou a príslušenstvom v Považskej Teplej.

„Dohodnutými podmienkami prevodu boli právoplatná kolaudácia objektov, ich technický stav bez závad a poškodení, ako aj uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena k dotknutým objektom,“ uvádza kancelária primátora.

Dôvody uzavretia

V súčasnosti sa podľa ŽSR dokončujú posledné úpravy na znení vzájomných zmluvných dokumentov. „Podľa niektorých už schválených ustanovení mesto prevezme stavebné objekty do majetku, správy a údržby až vtedy, keď budú právoplatne skolaudované. Z objektov, ktoré sú zrealizované a sú predmetom zmluvy, nie je práve podchod skolaudovaný a v predčasnom užívaní je len časť pod železničnou traťou, ktorá už bola daná do predčasného užívania ako zmodernizovaná,“ ozrejmila hovorkyňa s tým, že všetky práce súvisiace s prevádzkovaním železničnej infraštruktúry už boli ukončené.

Feik Achbergerová uvádza, že tie časti podchodu, „ako je zastrešenie, výstupy, komunikácia podchodu, osvetlenie, NN prípojka do predčasného užívania neboli odovzdané, nakoľko do ukončenia realizácie podchodu neboli vyjasnené zmluvné podmienky a zároveň nadobudnutie podchodu a jeho častí ako nehnuteľného majetku do svojho vlastníctva odsúhlasilo mestské zastupiteľstvo až 12. decembra 2019­.“

„Z uvedených dôvodov boli ŽSR nútené podchod ponechať uzavretý, a to z dôvodu, že predmetný stavebný objekt nezabezpečuje vstup na nástupištia, nachádza sa mimo obvodu železničnej stanice a bol vybudovaný výlučne ako tzv. vyvolaná investícia, ktorá neslúži cestujúcej verejnosti využívajúcej železničnú dopravu,“ konštatovala hovorkyňa ŽSR.

Záujem radnice

Kancelária primátora argumentuje, že „hlavnou príčinou prečo doteraz nebol podchod prebratý je nezabezpečenie jeho kolaudácie zo strany železníc, tá však už aktuálne prebieha. Železnice majú v rámci nej odstrániť zistené závady, po ich odstránení bude vydané kolaudačné rozhodnutie a mesto tým pádom môže podchod prevziať.“

„Mesto má záujem o čo najskoršie prevzatie a prevádzkovanie objektov tak, aby mohli slúžiť občanom na účel, na aký boli vybudované. Toto však nie je možné bez ich kolaudácie, ktorú čo sa týka podchodu realizuje priamo Ministerstvo dopravy SR,“ hovorí sekretariát Karola Janasa (SMER-SD, SNS, SZ).

Má to byť čoskoro

Oslovili sme tiež Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky. To nám v stredu 1. júla uviedlo, že kolaudačné konanie je v ich kompetencii a kolaudačné rozhodnutie bude vydané po splnení všetkých technických a zákonných noriem.

„Stavba bude skolaudovaná po jej komplexnom ukončení, predpokladáme, že v najbližších dňoch,“ doplnil odbor komunikácie MDV SR.

Kvôli vandalizmu

Podľa hovorkyne železníc si „vandalizmus neprispôsobivých občanov vyžiadal otvorenie podchodu za účelom zistenia vzniknutých škôd na majetku ŽSR a vyčistenia, ale vzhľadom k vyššie uvedeným skutočnostiam, objekt nebol právoplatne skolaudovaný, podchod sa opätovne zatvorí na všetkých vstupoch, aby sa do doby jeho prevzatia minimalizoval vandalizmus.“

Ďalšie zaujímavosti z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24 a Facebooku.

Pozrite si, ako vyzerá z exteriéru aj interiéru.

FOTO: Podchod na Strede odmrežovaný
12
Galéria
Zdroj: Dnes24.sk
Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie