Odklepli zmenu dotácií na žiakov v Považskej: Aké budú nové príspevky?

Považskobystrickí mestskí poslanci schválili zmenu v určovaní výšky dotácie žiaka ZUŠ-ky, škôlky a školských zariadení. Aké od nového roka budú?

Filip Chudý
Ilustračný obrázok k článku Odklepli zmenu dotácií na žiakov v Považskej: Aké budú nové príspevky?
Zdroj: TASR

Naši komunálni poslanci na decembrovom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Považskej Bystrici schválili tiež doplnok k Všeobecne záväznému nariadeniu (VZN), ktorým sa určuje výška dotácie na žiaka základných umeleckých škôl a dieťa materských škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Považská Bystrica.

Ako informovala hovorkyňa mesta Iveta Kováčiková, niektoré zmeny v predmetnom VZN boli schválené z dôvodu zmeny počtu detí a žiakov od nového roka, zvýšenia platov pre ostatných zamestnancov škôl a školských zariadení od 1. januára 2018, očakávanej zmeny podielu mesta na výnose daní v rámci fiškálnej decentralizácie a novely príslušných právnych predpisov.

„Dotácia pre neštátne školy sa po novom vypočíta len z finančných prostriedkov poukázaných mestu podľa zákona o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve,“ povedala Kováčiková s tým, že táto úprava výpočtu je na základe novely zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.

Ako ďalej uviedla, do tejto novely bola obec povinná poskytnúť neštátnym školám a školským zariadeniam dotáciu vo výške najmenej 88% zo sumy určenej na dieťa alebo žiaka v škole alebo školskom zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce bez ohľadu na zdroj financií. „V praxi však vznikali situácie, že obce, ktoré mali vyššie náklady na vzdelávanie v školách a školských zariadeniach, ako boli finančné prostriedky poskytnuté z podielových daní, dotovali svoje školy z iných zdrojov obce a tým dotovali aj neštátne školy zo svojich príjmov, čo je prípad aj nášho mesta,“ ozrejmila.

Zmenou uvedeného ustanovenia zákona bude mesto určovať vo VZN výšku príspevku na žiaka alebo dieťa v neštátnej škole alebo školskom zariadení len z poskytnutých podielových daní určených pre školstvo. „V prípade, že tieto prostriedky nepostačujú, každý zriaďovateľ potreby svojich škôl a školských zariadení dofinancuje z iných vlastných príjmov,“ doplnila považskobystrická hovorkyňa.

Určenie výšky dotácie

Mesto Považská Bystrica určuje nasledovnú ročnú výšku dotácie na mzdy a prevádzku na jedného žiaka alebo dieťa (v €).

Základné umelecké školy (ZUŠ)

Na žiaka vo forme vyučovania ZUŠ zriadená mestom súkromná ZUŠ
skupinovej 400,00 352,00
individuálnej 1 010,00 889,00

Materské školy (MŠ) – vrátane školskej jedálne

Na dieťa v MŠ MŠ zriadená mestom cirkevná MŠ
priemer na jedno dieťa 2 357,00 2 075,00

Školské kluby detí (ŠKD)

  ŠKD zriadené mestom cirkevné ŠKD
priemer na jedno dieťa 271,00 239,00

Centrá voľného času (CVČ)

  CVČ zriadené mestom cirkevné CVČ (na člena vo veku od 5 do 15 rokov)
na jedného člena pravidelnej záujmovej činnosti s trvalým pobytom v meste P. Bystrica 220,00 194,00

Zariadenie školského stravovania (ZŠS)

  ZŠS pri ZŠ zriadené mestom cirkevné ZŠS pri ZŠ (na žiaka vo veku do 15 rokov)
na jedného potenciálneho stravníka ZŠ 236,00 208,00

Dajte LIKE na našej FB stránke a máte vždy čerstvé info z Považskej Bystrice a okolia

Môže vás zaujímať:

V Považskej by malo byť bezpečnejšie: Kde na nás dohliadajú nové kamery?

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame