Tlačové správy

Naučte svoje deti triediť odpad

Hoci kvalitu života ďalších generácií výrazne ovplyvní aj stav životného prostredia, nad tým, ako aspoň vo svojom okolí prispieť k jeho zlepšeniu, uvažuje málokto. Pokiaľ však ide o takú elementárnu záležitosť, akou je triedenie odpadu, niet o čom premýšľať.

Ilustračný obrázok k článku Naučte svoje deti triediť odpad
Zdroj: SEWA

Zákon hovorí jasnou rečou a farebné kontajnery má väčšina obyvateľov Slovenska takmer pod oknami. Čím skôr naučíte zásady správneho separovania odpadu aj svoje deti, tým lepšie. Ako na to?

Buďte príkladom

Deti sa najlepšie učia praktickou skúsenosťou. Ak máte doma okrem smetného koša aj nádoby alebo vrecia na plasty, sklo a papier, triedenie odpadu sa pre ne stane úplnou samozrejmosťou. Plastový téglik z jogurtu nikdy nevyhodia do koša, rovnako ako baterky z obľúbeného autíčka, ktoré môžete spoločne zbierať do krabice od topánok. Keď pôjdete vysypať smeti, zoberte deti so sebou a ukážte im, do ktorej nádoby vyhadzujete papier, kde PET fľaše a sklo.

Vysvetľujte

Deti majú oveľa lepšiu predstavivosť ako dospelí, preto si pri vysvetľovaní potreby recyklácie pomôžte názornými ukážkami. Povedzte im, že napríklad plast z 30 PET fliaš zo žltého kontajnera môže byť neskôr použitý na výrobu flísovej mikiny. Staršie deti môžete k zberu papiera motivovať informáciou, že tona zrecyklovaného papiera z modrého kontajnera zabráni vyrúbaniu až 17 stromov. Z 30 oceľových plechoviek je zase možné získať materiál na výrobu jednej žehličky.

Hovorte o následkoch

Každý obyvateľ Slovenska vyprodukuje ročne približne 348 kg komunálneho odpadu. Až 69 % končí nevytriedených na skládkach, kde sa rozkladá celé desaťročia. Počas tohto procesu unikajú do pôdy, vzduchu a vody rôzne životu nebezpečné látky. To je hrozba pre ľudí, zvieratá a prírodu vôbec.

Vysvetlite im, že každá vyhodená PET fľaša sa bude na skládke za mestom rozkladať minimálne 400 rokov, teda ešte niekoľko generácií po nás. Iným príkladom môžu byť baterky z autíčka alebo inej hračky. Vysvetlite im, že ťažké kovy z bateriek sú extrémne nebezpečné, a preto nepatria do smetného koša. Zbierajte ich spolu do krabice a po naplnení ich odneste do najbližšej predajne elektra.

Buďte aktívni

Pri vytváraní správnych návykov triedenia odpadu pomáhajú aj mnohé organizácie. Napríklad organizácia zodpovednosti výrobcov SEWA motivuje k zberu elektroodpadu a batérií už deti z materských a základných škôl. Základným a stredným školám zasa SEWA ponúka možnosť vymeniť elektroodpad za športové lopty. Ak sa škôlka alebo škola, ktorú navštevujú vaše deti, ešte do žiadneho z týchto projektov nezapojila, buďte aktívni vy. Zorganizujete spolu s vedením školy zber starého elektra a požiadajte o bezplatný odvoz z priestorov školy. Deti môžu získať odmenu, zbavíte sa nepotrebného elektroodpadu a deťom ukážete, že vám životné prostredie nie je ľahostajné.

Viete, že?

  • Predchádzať vzniku odpadu môžete napríklad používaním textilných nákupných tašiek a vreciek, obmedzením nákupu vody v PET fľašiach, darovaním funkčného elektrospotrebiča blízkym, nákupom bezobalových potravín, čistiacich prostriedkov a kozmetiky?
  • Náklady na triedený zber komunálnych odpadov (plasty, papier, sklo, kovy, VKM, elektro, batérie) zabezpečujú výrobcovia týchto obalov a produktov?
  • Zber a odvoz triedeného odpadu z farebných nádob (plasty, papier, sklo, kovy, VKM) je pre občanov zdarma?
  • Čím viac triedite odpad, tým viac sa šetria prírodné zdroje a ekosystém?

(PR) – Za obsah a fotografie zodpovedá objednávateľ tejto správy

Zdroj: SEWA

Rýchle správy

Najčítanejšie