Video: Filip Chudý / Zdroj: Dnes24.sk

Mesto Považská Bystrica malo podľa ÚVO pochybiť: Reakcia radnice vnútri, VIDEO

Mesto Považská Bystrica malo podľa Úradu pre verejné obstarávanie postupovať v rozpore so zákonom. Prinášame aj stanovisko radnice k tomuto prípadu.

Filip Chudý Samospráva Rôzne Video
Filip Chudý Samospráva Rôzne Video

Mesto Považská Bystrica malo podľa ÚVO pochybiť: Reakcia radnice vnútri, VIDEO

Mesto Považská Bystrica malo podľa Úradu pre verejné obstarávanie postupovať v rozpore so zákonom. Prinášame aj stanovisko radnice k tomuto prípadu.

Video: Filip Chudý / Zdroj: Dnes24.sk

Mesto Považská Bystrica získalo pred vyše rokom do svojho vlastníctva nové nájomné byty na Kukučínovej ulici vedľa futbalového štadióna, ktoré tam staval súkromný investor. V tlačovej správe mesta z januára 2018 sa k tomu píše: „Úver z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania bol schválený, rovnako ako aj dve dotácie z Ministerstva dopravy a výstavby SR. Mesto tak mohlo kúpiť dve nové bytovky s počtom 44 bytov od súkromného investora do svojho vlastníctva. Kúpna cena oboch bytoviek spolu s inžinierskymi objektmi bola takmer 2,6 milióna eur.“

Na Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) bol však podaný podnet na preskúmanie možného obchádzania zákona o verejnom obstarávaní v spojitosti s týmito bytovkami. „Kontrolnou skupinou bolo z predloženej dokumentácie zistené, že mesto Považská Bystrica postupovalo v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní. Na základe zistenej skutočnosti porušenia zákona úrad začal správne konanie voči kontrolovanému,“ znie v skratke stanovisko ÚVO, ktoré nám poskytla jeho hovorkyňa Janka Zvončeková.

Celé stanovisko, ktoré nám ÚVO zaslal k tomuto prípadu si môžete prečítať bez redakčných úprav tu: „Úrad vykonal kontrolu u verejného obstarávateľa mesta Považská Bystrica, Centrum 2/3, 017 01 Považská Bystrica (ďalej len „kontrolovaný“) pri prenájme pozemku za účelom výstavby bytov „Obytný súbor Považská Bystrica – Kukučínova ul. 2×22 BJ“ vopred vybranou súkromnou spoločnosťou formou priameho zadania bez použitia postupu zákona o verejnom obstarávaní. Výsledkom vykonanej kontroly predmetného postupu zadávania zákazky bol Protokol o výsledku kontroly dodržiavania zákona o verejnom obstarávaní z 24. 4. 2018 (ďalej len „protokol“). Kontrolnou skupinou bolo z predloženej dokumentácie zistené, že kontrolovaný postupoval v rozpore s § 9 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Z.z., keď v čase pred samotným uskutočnením stavebných prác, výsledkom ktorých v konkrétnom prípade bola výstavba nájomných bytov aplikoval výnimku podľa § 1 ods. 2 písm. m) zákona o verejnom obstarávaní bez objektívnych dôvodov s cieľom vyhnúť sa postupom zadávania zákazky podľa zákona o verejnom obstarávaní, pričom uvedené porušenie zákona o verejnom obstarávaní malo vplyv na výsledok verejného obstarávania. Kontrola predmetného verejného obstarávania bola skončená dňom prerokovania protokolu, t. j. 26. 6. 2018. Úrad ďalej uvádza, že na základe vyššie uvedenej zistenej skutočnosti porušenia zákona o verejnom obstarávaní začal správne konanie voči kontrolovanému. Po ukončení správneho konania bude právoplatné rozhodnutie zverejnené na webovom sídle úradu.“

Mesto Považská Bystrica má na vec iný názor ako ÚVO, keďže je presvedčené, že k žiadnemu pochybeniu a porušeniu zákona nedošlo. „Rovnaký názor zastáva aj externý právny zástupca z renomovanej advokátskej kancelárie. Rozhodnutie ÚVO zatiaľ nie je právoplatné a naši právni zástupcovia sa voči nemu odvolávajú. Sme taktiež pripravení brániť sa aj súdnou cestou,“ tlmočila názor radnice hovorkyňa mesta Iveta Pagáč Kováčiková.

Zákon o verejnom obstarávaní podľa mesta hovorí, že verejnému obstarávaniu nepodlieha nadobudnutie už existujúcich stavieb. „Mesto samotné žiadalo o usmernenie ÚVO a jeho odporúčania rešpektovalo. Podľa nášho názoru nemohlo dôjsť k porušeniu zákona o verejnom obstarávaní, nakoľko v čase keď mesto schvaľovalo kúpu bytoviek a uzatváralo kúpnu zmluvu, bytovky boli riadne dokončené a skolaudované, pričom neexistoval žiaden právny záväzok, na to, aby mesto tieto bytovky odkúpilo. Podobne ako Považská Bystrica pritom postupovali aj viaceré ďalšie mestá, ak sme teda pochybili my, museli by dostať pokutu mnohé ďalšie samosprávy. Celý postup navyše schválil aj Štátny fond rozvoja bývania, ktorý mestu poskytol úver a Ministerstvo dopravy a výstavby SR,“ doplnila hovorkyňa s tým, že platná zmluva navyše mestu umožňuje kedykoľvek jednostranne a bez sankcií odstúpiť.

Prinášame tiež reakciu mesta na to, že ÚVO v stanovisku spomína, že išlo o „kontrolu pri prenájme pozemku za účelom výstavby bytov vopred vybranou súkromnou spoločnosťou formou priameho zadania bez použitia postupu zákona o verejnom obstarávaní: „Mesto, ako aj právni zástupcovia sú presvedčení, že ani v tomto bode nedošlo k porušeniu zákona, nakoľko prenájom pozemkov zákon o verejnom obstarávaní nerieši a táto nájomná zmluva mesto nezaväzovala k odkúpeniu predmetnej bytovky.“

O reakciu sme požiadali aj súkromnú spoločnosť, ktorá dané bytovky stavala, ale do uzávierky článku sme odpoveď nedostali.

Dajte LIKE na našej FB stránke a máte vždy čerstvé info z Považskej Bystrice a okolia

Bytovky v Považskej, ktorých sa týka kauza mesta s verejným obstarávaním
8
Galéria

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín