Investície do Považskobystrického okresu: Koľko ide do nemocnice, škôl a ciest?

Rozpočet nášho kraja na rok 2018 je schválený. Nájdeme v ňom niekoľko zaujímavých chystaných investičných akcií v Považskej a okolí. Akých?

Filip Chudý
Ilustračný obrázok k článku Investície do Považskobystrického okresu: Koľko ide do nemocnice, škôl a ciest?
Zdroj: Dnes24.sk

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) schválilo v decembri minulého roka rozpočet TSK na roky 2018–2020. „Rozpočet TSK je zostavený ako vyrovnaný a zodpovedný, svoje súhlasné stanovisko k nemu hlasovaním prejavilo všetkých 41 prítomných poslancov,“ informovala vedúca oddelenia komunikácie a medzinárodných vzťahov Úradu TSK Veronika Rezáková.

„V roku 2018 plánuje TSK zrealizovať investičné projekty v organizáciách vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti za takmer 50 mil. eur. Z celkovej sumy rozpočtovaných kapitálových výdavkov 49 434 568 eur najviac poprúdi do oblasti dopravy (49,3%), vzdelávania (29,4%) a zdravotníctva (11,8%),“ doplnila Rezáková.

Ak by sme sa zamerali len na kapitálové výdavky (investície kraja), ktoré sú v rozpočte TSK na tento rok uvedené už ako priame do organizácií v okrese Považská Bystrica, resp. okresu ako celku, potom hovoríme o sume 7 663 429 eur.

Kapitálové výdavky TSK pre Považskobystrický okres

Sumy z rozpočtu na rok 2018 uvádzame v eurách.

Projektová dokumentácia (PD) – Rekonštrukcia rímsy oporného múru a zábradlia pri ceste III/1978 v obci Jasenica – 10 440

Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica – 1 385 331
PD – Rekonštrukcia elektroinštalácie NsP Považská Bystrica – 90 000
Rekonštrukcia komunikačnej infraštruktúry – 350 000
Komplexná rekonštrukcia OAaIM vrátane prístrojového vybavenia (stavebné práce) – 30 000
Rekonštrukcia internej JIS – 785 331
Rekonštrukcia pôrodnej sály (stavebné práce) – 30 000
PD – Rekonštrukcia operačných sál – 100 000

Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica – 83 200
Nemocničný informačný systém 83 200

Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici – 4 000 Rekonštruk­cia osvetlenia vo výstavnej miestnosti – 4 000

Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici – 3 000
Nákup farebného kopírovacieho stroja – 3 000

Gymnázium Považská Bystrica – 2 400
PD – Rekonštrukcia balkónv hlavnej budovy s prekrytím – 1 200
PD – Rekonštrukcia elektroinštalácie na budove – pavilón A – 1 200

Stredná priemyselná škola Považská Bystrica – 294 230
Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy klasických učební na SPŠ Považská Bystrica – 294 230

Obchodná akadémia Považská Bystrica – 20 000
Rekonštrukcia elektroinštalácie budovy OA – 20 000

Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica – 11 409
Rekonštrukcia sociálnych zariadení – 10 209
PD – Rekonštrukcia WC chlapci – 1 200

CSS – BYSTRIČAN – 35 000
Rekonštrukcia osobného výťahu – 35 000

Investičné projekty TSK pre Považskobystrický okres

Rekonštrukcia cesty č.II/517 Považská Bystrica (most Orlové) – Domaniža – ETAPA č. 1 (Integrovaný regionálny operačný program – IROP)
Kapitálové výdavky – 5 333 321

Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Považská Bystrica (IROP)
Kapitálové výdavky – 20 000

Inovácia a modernizácia odborného vzdelávania a prípravy v SPŠ Považská Bystrica (IROP)
Kapitálové výdavky – 461 098

Dajte LIKE na našej FB stránke a máte vždy čerstvé info z Považskej Bystrice a okolia

Môže vás zaujímať:

Považskobystrický rozpočet je schválený: S akou sumou bude mesto operovať? FOTO

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame