Práca

Hodnota absolventov na trhu práce rastie. Ich platové očakávania stúpajú rýchlejšie, ako predošlé roky

Firmy potrebujú zamestnancov stále viac, reakcie na ich pracovné ponuky však neustále klesajú. Uchádzačov na trhu práce je totiž stále menej.

Ilustračný obrázok k článku Hodnota absolventov na trhu práce rastie. Ich platové očakávania stúpajú rýchlejšie, ako predošlé roky
Zdroj: TASR

Aj z tohto dôvodu môžeme vnímať čoraz väčší dopyt po absolventoch. Tí si podľa údajov portálu Profesia.sk túto situáciu uvedomujú a ich mzdové očakávania minulý rok rástli rýchlejšie ako predošlé obdobia.

Vlani ukončilo slovenské vysoké školy približne 43-tisíc absolventov. Ich priemerný očakávaný plat uvádzaný v životopisoch na portáli Profesia.sk bol vo výške 957 eur v hrubom.

Platové očakávania rastú rýchlejšie

Oproti roku 2015 ide o nárast mzdových požiadaviek o 17 eur. Ukazuje sa preto, že čerství absolventi si uvedomujú svoju zvyšujúcu sa hodnotu na trhu práce. Ak totiž tento nárast porovnáme s medziročným rozdielom medzi obdobím 2015 a 2014, ide o takmer dvojnásobné zvýšenie. V roku 2015 totiž narástol očakávaný plat o 9 eur. Očakávaná hrubá mzda absolventov v roku 2014 totiž v priemere predstavovala 926 eur.

„Absolventi si uvedomujú, že v súčasnej situácii si môžu pýtať vyšší plat, ako tomu bolo v minulosti. Samozrejme treba podotknúť, že táto situácia sa netýka iba absolventov, ale aj ostatných uchádzačov. Počet reakcií na pracovné inzeráty sa neustále znižuje a to skutočne robí veľký tlak na výšku miezd. Zamestnanci a uchádzači o prácu sú tak momentálne oproti zamestnávateľom vo výhodnejšej vyjednávacej situácii,“ vysvetľuje výkonná riaditeľka spoločnosti Profesia Ivana Molnárová.

Nadpriemerné očakávania majú bratislavskí absolventi a technici v Žiline

„Najdrahších“ absolventov na trhu práce má Slovenská technická univerzita. Čerství doštudovaní technici očakávajú na svojej výplatnej páske v priemere 1092 eur v hrubom. Platové očakávania nad 1000 eur majú okrem nich aj absolventi Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Okrem spomínaných dvoch univerzít majú nadpriemerné požiadavky aj uchádzači z Univerzity Komenského a Žilinskej univerzity.

Rebríček vedú informatici, elektrotechnici, či strojári

Najvyššie platové očakávania majú absolventi Fakulty matematiky, fyziky a informatiky na Univerzite Komenského. Ich predstava o hrubej mzde bola až o 379 eur vyššia, ako bol priemer absolventského očakávaného platu na Slovensku.

Najnižšie ohodnotenie očakávajú absolventi filozofie a pedagogiky

Medzi absolventami s najnižšími očakávaniami sú najmä absolventi pedagogiky. Ich platové predstavy sú dokonca nižšie, ako je priemerný plat stredoškolsky vzdelaného človeka s maturitou. Ten je na úrovni 846 eur v hrubom.

Ani jedna z fakúlt s absolventami s najnižšími platovými očakávaniami sa nenachádza v hlavnom meste. Ide o univerzity z Košíc, Prešova, Komárna, Nitry a Trnavy.

Prácu hľadajú v inom odbore, aký študovali

Z pomedzi absolventov, ktorí minulý rok uverejnili svoj životopis a hľadali prácu na portáli Profesia.sk, sa ukázalo, že nie každý má záujem o prácu vo svojom odbore. Absolventi pedagogiky, prírodných vied, filozofie, spoločenských vied a športu sa tak najčastejšie uchádzali o prácu administratívneho pracovníka.

Absolventi očakávajú na administratívnych pozíciách vyššie mzdy ako ostatní

Platové očakávania absolventov sa na niektorých pozíciách líšia od všeobecných očakávaní. Platí to najmä pri administratívnych pozíciách, ako administratívny pracovník, asistent, či sekretárka. Napriek tomu, že absolventi vo väčšine prípadov nemajú veľké pracovné skúsenosti, ich platové očakávania sú na týchto pozíciách vyššie, ako sú všeobecné mzdové požiadavky uchádzačov o prácu.

Zdroj: Profesia.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie