Filip Chudý Krimi

Hasiči ohlásili zvýšené nebezpečenstvo požiarov: Týka sa to aj okresu Považská

Viaceré okresy v našom kraji čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov. Čo treba mať na pamäti?

Ilustračný obrázok k článku Hasiči ohlásili zvýšené nebezpečenstvo požiarov: Týka sa to aj okresu Považská
Zdroj: TASR

V troch okresoch Trenčianskeho kraja bol vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov. Informoval o tom hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne Marián Petrík s tým, že ide o okresy Považská Bystrica, Púchov a Bánovce nad Bebravou.

„Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici vyhlásilo na lesných pozemkoch a v ich ochrannom páse v čase od štvrtka 18. apríla 2019 6:00 až do odvolania v územnom obvode okresov Považská Bystrica a Púchov čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov,“ povedal Petrík.

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov je podľa jeho slov každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

Fyzickým osobám sa podľa § 14 ods. 2 písm. a), b) a c) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na lesných pozemkoch zakazuje najmä:

 • fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
 • vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov, krovie, slamu a iný biologický odpad,
 • zakladať oheň v priestoroch a na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.

Vlastníci, správcovia alebo užívatelia lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred požiarom sú podľa § 6b zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a podľa § 10 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov povinní najmä:

 • zabezpečovať v lesoch hliadkovaciu činnosť; pre osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť vypracúvať časový harmonogram s určením trasy pochôdzok a s uvedením konkrétnych časov a miest, kde sa má hliadkovacia služba v danom čase nachádzať; zabezpečiť jej vhodný systém spojenia s ohlasovňou požiarov,
 • zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho náradia na určenom mieste v závislosti od plochy lesných porastov,
 • udržiavať existujúce prejazdové cesty, zvážnice a zdroje vody v stave, ktorý umožňuje bezproblémový príjazd hasičských jednotiek a ich využitie na účinný zásah,
 • prijímať osobitné opatrenia pre priestory postihnuté kalamitou, zamerané najmä na:
  1. urýchlené odstraňovanie dreva a ďalšieho horľavého odpadu z blízkosti objektov,
  2. vytváranie rozčleňovacích pásov na zabránenie šírenia požiaru,
  3. prednostné zabezpečenie prejazdnosti lesných ciest a zvážnic pre hasičskú techniku,
 • vybaviť prenosnými hasiacimi prístrojmi pracovné stroje, napríklad lesné kolesové traktory, harvestory, traktory a iné vozidlá, ktoré sa používajú na spracovanie dreva a zvyškov po ťažbe.

Čo robiť v prípade už rozšíreného požiaru?

 • bezodkladne ohlásiť vznik požiaru na tel. čísla: 150 resp. 112 alebo zabezpečiť jeho ohlásenie,
 • uviesť, kde horí (presnú adresu a tel. číslo), čo horí, kto volá,
 • uviesť podrobnejšie informácie o požiari, vyčkať na spätný telefonát operátora a riadiť sa jeho pokynmi,
 • ak je to možné, uhasiť požiar dostupnými hasiacimi prostriedkami (voda, piesok, vlhké prikrývky, lopaty, ručné hasiace prístroje a pod. alebo vykonať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie jeho šírenia,
 • vykonať nevyhnutné opatrenia na záchranu ohrozených osôb, evakuovať najmä deti a chorých ľudí,
 • poskytnúť na výzvu veliteľa zásahu osobnú a vecnú pomoc jednotke.

Dajte LIKE na našej FB stránke a máte vždy čerstvé info z Považskej Bystrice a okolia

Dávajte v lese naozaj pozor, lebo to môže dopadnúť horšie ako v Prečíne.

Požiar lesného porastu v katastri obce Prečín: Zábery odtiaľ
4
Galéria

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie