Považská24.sk

Základná škola Stred: Strecha telocvične sa musí po prepade opraviť