Považská24.sk
Vizualizácia v lokalite východného portálu tunela Milochov, ktorá zobrazuje novú polohu železničnej trate s tunelom a s preložkou cesty III. triedy ponad tunelovú rúru.
Zdroj: Reming Consult
1 / 15