Dôležité INFO pre považskobystrických rodičov: Termíny zápisov do základných škôl

Rodičia predškolákov, neprehliadnite. Informácie o zápisoch do považskobystrických základiek aj s termínmi sú vonku.

Filip Chudý
Ilustračný obrázok k článku Dôležité INFO pre považskobystrických rodičov: Termíny zápisov do základných škôl
Zdroj: TASR

Zápis detí na povinnú školskú dochádzku prebehne v Považskej Bystrici v druhej polovici apríla. V základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Považská Bystrica bude prebiehať v stredu 25. apríla a vo štvrtok 26. apríla v popoludňajších hodinách. V Považskej Teplej a Považskom Podhradí bude prebiehať zápis len v stredu 25. apríla. Na súkromnú ZŠ DSA Rozkvet sa deti môžu zapísať aj po ohlásenom zápise až do konca apríla v kancelárii riaditeľky školy. Zápis na ZŠ svätého Augustína prebehne ešte o týždeň skôr (18. a 19. apríla).

„Každé dieťa musí byť zapísané. Rodičia sa niekedy zbavujú zodpovednosti a nechávajú zápis až na čas, keď už beží školský rok. To je však nesprávne, lebo termín zápisu je daný zákonom a musí byť dodržaný,“ upozornil Jozef Bielik, vedúci odboru sociálnych vecí, školstva a kultúry nášho mesta.

Zapísané v niektorej základnej škole musia byť všetky deti, ktoré budú mať vek šesť rokov do 31. augusta 2018. Týka sa to aj detí, pre ktoré bude zákonný zástupca žiadať odklad povinnej školskej dochádzky, alebo budú prechodne v zahraničí a budú tam chodiť do školy. Ak dieťa nedosiahlo školskú spôsobilosť a zákonný zástupca o to pri zápise požiada, môže riaditeľ základnej školy rozhodnúť o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok. Súčasťou žiadosti zákonného zástupcu musia byť odporúčania všeobecného lekára pre deti a dorast a príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

K zápisu zákonný zástupca príde s dieťaťom, prinesie rodný list dieťaťa a svoj občiansky preukaz. Zápisu sa zúčastňujú obidvaja rodičia. Ak to nie je možné, rodič predloží škole prehlásenie (dohodu) obidvoch rodičov, že môže urobiť právny úkon zápisu na danú školu sám (vzor dohody si môžu rodičia stiahnuť z web stránok školy). „Pri úplných rodinách je dobré, ak prídu obaja rodičia, aby prejavili súhlas so zápisom. Ak ide o neúplnú rodinu, prípadne sú rodičia v rozvodovom konaní, je potrebné, aby škola dostala jasné stanovisko, kto dieťa zastupuje. Pokiaľ súd nezbaví jedného z nich rodičovských práv, tak musia súhlas vyjadriť obaja. Dá sa to urobiť formou splnomocnenia,“ vysvetlil Bielik.

Budúci prváčikovia, ktorí v septembri premiérovo zasadnú do školských lavíc, by sa mali vedieť samostatne obliecť, obuť, zaviazať si šnúrky na topánkach, samostatne sa najesť, ale aj vyslovovať hlásky, krátke slová, vyjadrovať sa plynule vo vetách, spočítať a pomenovať predmety, ale aj odpovedať na jednoduché otázky či prerozprávať obsah krátkej rozprávky a nakresliť jednoduché tvary. Školy často volia neformálny a hravý prístup zápisu.

Termíny zápisov na ZŠ v Považskej Bystrici

  • ZŠ Nemocničná: 25. apríla v čase 14:00 – 17:00 a 26. apríla v čase 14:00 – 16:00 v budove školy v bloku A.
  • ZŠ Školská: 25. apríla v čase 14:00 – 17:00 a 26. apríla v čase 14:00 – 16:00 v priestoroch základnej školy (1. stupeň- triedy 3. a 4. ročníka).
  • ZŠ Stred: 25. apríla v čase 14:00 – 17:00 a 26. apríla v čase 14:00 – 16:00 v budove školy.
  • ZŠ Slovenských partizánov: 25. apríla v čase 14:00 – 17:00 a 26. apríla v čase 14:00 – 15:00 v priestoroch ško­ly.
  • ZŠ SNP: 25. apríla v čase 14:00 – 17:00 a 26. apríla v čase 14:00 – 16:00 v priestoroch ško­ly.
  • ZŠ Slovanská: 25. apríla v čase 14:00 – 17:00 a 26. apríla v čase 14:00 – 16:00 v priestoroch ško­ly.
  • Súkromná ZŠ DSA Rozkvet: 25. apríla v čase 14:00 – 17:00 a 26. apríla v čase 14:00 – 17:00 na prízemí v triedach 3.A a 4.A. Zapísať dieťa bude možné až do 30. apríla v kancelárii riaditeľky školy.
  • ZŠ svätého Augustína: 18. apríla v čase 14:00 – 17:00 a 19. apríla v čase 14:00 – 16:00. Náhradný termín zápisu je možný po telefonickej konzultácii alebo emailom.
  • ZŠ s MŠ Považská Teplá: 25. apríla v čase 14:00 – 17:00 v budove základnej školy na prízemí.
  • ZŠ Považské Podhradie: 25. apríla v čase 14:00 – 17:00 v priestoroch základnej školy.

Podrobnejšie informácie o zápise v konkrétnej škole získajú rodičia na jej webovej stránke alebo priamo v škole.

Dajte LIKE na našej FB stránke a máte vždy čerstvé info z Považskej Bystrice a okolia

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame