Video: Filip Chudý / Zdroj: Dnes24.sk

Čo všetko plánuje robiť Považská s úverom? Pridal sa aj bonus, VIDEO

Zastupiteľstvo v Považskej Bystrici rokovalo a schválilo návrhy úverov. Pozrite, čo by sa za to malo robiť.

Filip Chudý Samospráva Video
Filip Chudý Samospráva Video

Čo všetko plánuje robiť Považská s úverom? Pridal sa aj bonus, VIDEO

Zastupiteľstvo v Považskej Bystrici rokovalo a schválilo návrhy úverov. Pozrite, čo by sa za to malo robiť.

Video: Filip Chudý / Zdroj: Dnes24.sk

Ako sme vás už informovali krátko po odklepnutí, považskobystrickí poslanci na zasadnutí mestského zastupiteľstva vo štvrtok 3. októbra schválili:

  1. refinancovanie existujúceho municipálneho úveru v roku 2020 v sume 3 960 797,24 eur, poskytnutého Prima bankou Slovensko, a.s.,
  2. prijatie úveru, počnúc rokom 2020, na krytie kapitálových výdavkov mesta do sumy 4 milióny eur.

A zároveň splnomocnili primátora mesta Karola Janasa k podpísaniu príslušných dokumentov súvisiacich s refinancovaním a prijatím úverov, vrátane vlastných blankozmeniek mesta a dohôd o vyplňovacom práve k blankozmenkám.

Janas priznal, že municipálny úver nesplácali, lebo bol tak nastavený (dal sa splatiť jednorázovo a splatný je do 7. októbra 2020, pozn.) a ze tie roky čo tam je neprišla na to ani požiadavka od poslancov. Ale ostatné staré úvery vo výške cca 580 000 eur ročne mesto podľa primátora spláca. „Preto sme pre banky korektný partner a ponúkajú nám ďalšie úverové rámce,“ povedal.

Celková úverová zadĺženosť mesta Považská Bystrica predstavovala podľa prednostu mestského úradu a zároveň vedúceho ekonomického úseku mesta Antona Martausa cca 8,2 milióna eur. „Ak sa teda nový úver zoberie, úverová zadĺženosť mesta bude približne vo výške 12,2 milióna eur,“ vyjadril sa Martaus po zasadnutí finančnej komisie.

Návrh predložený na zastupiteľstvo hlasovaním prešiel, no ešte predtým poslanci Daniela Barbosová, Iveta Pospíšilová, Katarína Beranová, Andrej Péli, Michal Kolník a Juraj Smatana dali návrh na uznesenie, aby sa financie z úveru brali výlučne na krytie kapitálových výdavkov mesta, ktoré boli spomenuté v dôvodovej správe a nie na niečo iné. Dôvodová správa totiž nie je záväzná.

Barbosová uviedla, že pre danú skupinu poslancov bolo dôležité a logické, aby sa tieto priority dali do uznesenia, keďže každý subjekt funguje efektívnejšie, keď plánuje. „A pri plánovaní je určenie si priorít jeden zo základných prvkov. Preto sme chceli, aby sa určili priority a urobilo sa to systematicky. Nešlo o nič iné, len aby malo mesto tie priority na očiach a nerobili sa len ad hoc opatrenia,“ vysvetlila poslankyňa.

Konkrétne skupina poslancov uviedla v návrhu tieto veci:

  • kompletnú rekonštrukciu všešportového štadióna
  • nevyhnutné investície na sanovanie plavárne
  • nevyhnutné investície na sanovanie kúpaliska
  • nevyhnutné investície na na sanovanie športovej haly
  • rekonštrukciu MŠ A. Grznára 1444 a MŠ Rozkvet 2024
  • kompletnú rekonštrukciu bývalej zdravotnej školy a jej prestavba na materskú školu
  • výstavbu a rekonštrukciu parkovísk a miestnych komunikácií podľa priorít jednotlivých výborov v mestských častiach
  • kapitálové potreby v súvislosti so spoluúčasťou mesta pri čerpaní eurofondov

Poznámka: Všetky sa spomínajú v texte dôvodovej správy.

Janas na zastupiteľstve ešte spomenul, že sa má tiež robiť lávka cez Váh, preto sme sa opýtali, či tieto peniaze vyjdú naozaj na všetko, čo je uvedené v dôvodovej správe, a ešte aj teda na lávku k tomu. „Podľa rozpočtov, ktoré máme na meste, to vyjde. Konečné sumy však určia verejné súťaže. Nedovolili by sme si tam dať iné sumy, ako tie naprojektované. Pracujeme s reálnymi číslami, pričom veríme, že po súťažiach budú tie sumy ešte nižšie, ale to nevieme predpokladať,“ doplnil Janas s tým, že časový horizont na všetky projekty vidia na dva roky.

Sledujte nás aj na našom Facebooku a Instagrame a nenechajte si ujsť zaujímavý obsah z Považskej Bystrice a okolia.

Takto dopadlo hlasovanie.

Mestské zastupiteľstvo v Považskej Bystrici: Výsledky hlasovania pri úveroch
3
Galéria

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM
Magazín