Filip Chudý Samospráva

Budeme platiť viac? Mesto Považská Bystrica chce zvýšiť dane

Na tohtotýždňovom zasadnutí mestského zastupiteľstva sa bude rozhodovať aj o tom, či si od budúceho roka priplatíme v Považskej na daniach.

Ilustračný obrázok k článku Budeme platiť viac? Mesto Považská Bystrica chce zvýšiť dane
Zdroj: Dnes24.sk

Mesiac po komunálnych voľbách tu máme už druhé zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Považskej Bystrici. Tentoraz sa uskutoční v štvrtok 13. novembra o 18:00 v zasadačke mestského zastupiteľstva, kam môžete prísť aj vy.

Primátor Karol Janas zvolal poslancov k viacerým bodom, no medzi najsledovanejšie patrí to, či sa schváli navrhnuté zvýšenie miestnych daní a tiež poplatku za komunálne odpady.

Program mestského zastupiteľstva

 • 1. Otvorenie
 • 2. Zloženie sľubu novozvoleného poslanca za volebný obvod č. 3 – Lány
 • 3. Diskusia občanov
 • 4. Správa o kontrole plnenia uznesení mestskej rady a mestského zastupiteľstva
 • 5. Návrh plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra Mesta Považská Bystrica na I. polrok 2019
 • 6. Správa o činnosti hlavného kontrolóra mesta
 • 7. Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Považská Bystrica o miestnych daniach
 • 8. Návrh Dodatku č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Považská Bystrica o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 • 9. Návrh Doplnku č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Považská Bystrica
 • 10. Návrh na voľbu členov a tajomníkov stálych komisií Mestského zastupiteľstva v Považskej Bystrici
 • 11. Návrh plánu zasadnutí Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Považskej Bystrici na I. polrok 2019
 • 12. Hospodárenie a nakladanie s majetkom Mesta Považská Bystrica
 • 13. Interpelácie poslancov
 • 14. Záver

Dajte LIKE na našej FB stránke a máte vždy čerstvé info z Považskej Bystrice a okolia

Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie