Školy v Považskej otvárajú brány budúcim prvákom: PREHĽAD termínov zápisov

Budúci prváci musia byť podľa zákona zapísaní na povinnú školskú dochádzku. Čo je k tomu potrebné a kedy presne prebehnú zápisy na našich školách?

Filip Chudý
Ilustračný obrázok k článku Školy v Považskej otvárajú brány budúcim prvákom: PREHĽAD termínov zápisov
Zdroj: TASR

Zápis detí na povinnú školskú dochádzku v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Považská Bystrica bude prebiehať v stredu 26. apríla a vo štvrtok 27. apríla v popoludňajších hodinách. Vedúci odboru sociálnych vecí, školstva a kultúry na považskobystrickej radnici Jozef Bielik povedal, že hoci sa v minulosti zápisy realizovali v januári alebo vo februári, neskorší termín sa osvedčil, preto tento rok budúci prváci prídu na zápis opäť v apríli.

„Každé dieťa musí byť zapísané. Rodičia sa v tomto niekedy zbavujú zodpovednosti a nechávajú zápis až na čas, keď už beží školský rok. To je však nesprávne, lebo termín zápisu je daný zákonom a musí byť dodržaný,“ upozornil Bielik.

Podľa školského zákona je zákonný zástupca dieťaťa povinný prihlásiť dieťa na plnenie školskej dochádzky v základnej škole. Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť. To znamená, že všetky deti, ktoré budú mať vek šesť rokov do 31. augusta 2017 (vrátane) musia byť zapísané v niektorej základnej škole na Slovensku. Týka sa to aj detí, pre ktoré bude zákonný zástupca žiadať odklad povinnej školskej dochádzky. Tiež musia byť zapísané deti, ktoré sú alebo budú prechodne v zahraničí a budú tam so súhlasom riaditeľa našej základnej školy plniť školskú dochádzku.

Ak dieťa nedosiahlo školskú spôsobilosť a zákonný zástupca o to pri zápise požiada, môže riaditeľ základnej školy rozhodnúť o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok. Súčasťou žiadosti zákonného zástupcu musia byť odporúčania všeobecného lekára pre deti a dorast a príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

K zápisu zákonný zástupca príde s dieťaťom, prinesie rodný list dieťaťa a svoj občiansky preukaz. Zápisu sa zúčastňujú obidvaja rodičia. Ak to nie je možné, rodič predloží škole prehlásenie (dohodu) obidvoch rodičov, že môže urobiť právny úkon zápisu na danú školu sám (vzor dohody si môžu rodičia stiahnuť z web stránok školy). „Pri úplných rodinách je dobré, ak prídu obaja rodičia, aby prejavili súhlas so zápisom. Ak ide o neúplnú rodinu, prípadne sú rodičia v rozvodovom konaní, je potrebné, aby škola dostala jasné stanovisko, kto dieťa zastupuje. Pokiaľ súd nezbaví jedného z nich rodičovských práv, tak musia súhlas vyjadriť obaja. Dá sa to urobiť formou splnomocnenia,“ doplnil Bielik.

Termíny zápisov na základných školách v Považskej Bystrici

  • ZŠ Nemocničná: 26. apríla v čase 14:00 – 17:00 a 27. apríla v čase 14:00 – 16:00 v budove bloku A na 1. poschodí.
  • ZŠ Školská: 26. apríla v čase 14:00 – 17:00 a 27. apríla v čase 14:00 – 16:00 v priestoroch ško­ly.
  • ZŠ Stred: 26. apríla v čase 14:00 – 17:00 a 27. apríla v čase 14:00 – 16:00 na prízemí v budove školy.
  • ZŠ Slovenských partizánov: 26. apríla v čase 14:00 – 17:00 a 27. apríla v čase 14:00 – 15:00.
  • ZŠ SNP: 26. apríla v čase 14:00 – 17:00 a 27. apríla v čase 14:00 – 16:00.
  • ZŠ Slovanská: 26. apríla v čase 14:00 – 17:00 a 27. apríla v čase 14:00 – 16:00.
  • Súkromná ZŠ DSA Rozkvet: 26. apríla v čase 14:00 – 17:00 a 27. apríla v čase 14:00 – 17:00. Zapísať dieťa bude možné aj 28. apríla v čase 8:00 – 15:00 v kancelárii riaditeľky školy.
  • ZŠ svätého Augustína: 20. apríla v čase 14:00 – 17:00 a 21. apríla v čase 14:00 – 16:00. Náhradný termín zápisu je možný po telefonickej konzultácií alebo emailom.
  • ZŠ s MŠ Považská Teplá: 26. apríla v čase 14:00 – 17:00.
  • ZŠ Považské Podhradie: 26. apríla v čase 14:00 – 17:00.

Dajte LIKE na našej FB stránke a máte vždy čerstvé info z Považskej Bystrice a okolia

Môže vás zaujímať:

Bystrickí tretiaci ukázali veľkú šikovnosť: Sledujte, aký kríž zmajstrovali!

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame